Menopoz Tedavisi

Menopoz Tedavisi
Meno, kanama, Pause kesilme demektir. Menopoz ve kanamanın kesilmesi, demektir.Menopoz dönemi diye bir dönem yoktur. Menopoz cinsel olgunluk dönemiyle yaşlılık arasındaki uzun bir süreç içinde bir noktadır. Yani, bir öncesi ve bir sonrası vardır. Onun için bir menopoz öncesi, bir de menopoz sonrası dönem vardır diyoruz.

Türkiye'deki Menopoza Girme Yaşı Nedir?

Türkiye'de menopoza girme yaşı 47, ama 51 yaşına kadar uzayabilmektedir, menopoz öncesi dönem ise, 40`lı yaşlardan başlamaktadır.

Üç türlü menopoz vardır.

1. Doğal menopoz; kadının normal, kendiliğinden menopoza girmesi.
2. Cerrahi menopoz; herhangi bir nedenle, hangi yaşta olursa olsun, rahim dursa bile yumurtalığını kaybeden kadının menopoza girmesi
3. Erken menopoz; 40 yaşından önce menopoza girmesi

Menopozun Erken Dönem ve Uzun Dönemdeki Belirtileri

Menopoz, fizyolojik bir olaydır. Yani bir hastalık hali değildir. İnsan ömrünün uzaması, Türkiye'de ortalama 70'li yılların Amerika'da 80'li yılların üstüne çıkması menopozun nedeni olan östrojen hormonunun yokluğundan kaynaklanan belirtileri daha uzunca bir süreç yaşamamıza neden olmaktadır.

Menopoz hemen öncesi dönem ve menopozdan hemen sonra 3-5 yıl devam eden, bütün kadınlarımızın bildiği, menopoz yakınmaları vardır.

İlk görülen yakınmalar: Sıcak basmaları, birdenbire gelen terlemeler, sinirlilik hali, alınganlık hali, ağlama nöbetleri, unutkanlık, uykusuzluk. Kadınların %75'inde bu psikolojik depresif hal görülmektedir. Yani psikolojik olarak depresif bir hal yaratıyor kadında bunlar % 75 kadında görülüyor. Yüzde 25'inde ise hafif olarak geçmektedir. 3-5 yıl kadar devam eder, sonra kaybolur. Yüzde 10'unda 10 yıla kadar uzamaktadır. Ondan sonra geç semptomlar başlar. En önemlisi ciltte meydana gelen bozukluklar ve kalp kriziyle karşımıza çıkan enfarktüs riskidir. Menopoz döneminde enfarktüs 10 misli bir artış göstermektedir, normalde bir erkek hastalığı olan enfarktüs, bir kadın hastalığı haline gelmektedir. Bugün dünyada kalp krizine bağlı ölüm nedenleri kanserler dahil bütün ölümlerin neredeyse iki misline yakındır. Ayrıca menopozla başlayıp, sinsi olarak kemiklerde  meydana gelen kayıpla karakterize olan osteoporoz karşımıza çıkmaktadır. En büyük olumsuzluk da kırıklardır. Kalça kırıkları, omur kırıkları çok önemlidir. Aynı zamanda kamburlaşma meydana gelmektedir. Omurlardaki çökme kırıkları sonucunda, felçler meydana gelebilir.

Erken Menopoz Tanısı

Erken menopoz 40 yaşından önce ortaya çıkmaktadır. Hormon testiyle bulguları kolayca teşhis mümkündür. Eğer kadın normal adet görüyorsa zaten menopoz şikayeti olmaz, ama adetlerinde bir bozukluk varsa erken menopoz riski olup olmadığı, kandan alınan basit bir hormon tahliliyle, çok kolay olarak tesbit edilebilir.

MENOPOZ DÖNEMİNDE YAPILAN STANDART TESTLER

Menopozda neler yapılması gerekir?

Hormon Replesman Tedavisi

Menopoz Dönemine Yaklaşan Bayanlar Dikkat !

Jinekolojik Muayene ve Ultrosonografi

Kemik Dasitometrisi
Bölüm Doktorları: Op. Dr. Nuray Günay, Op. Dr. Hale Uzer, Op. Dr. Bahar Aksünger, Uzm. Dr. Filiz Aydın
Soru sor