Baş dönmesi tedavisi

Baş dönmesi tedavisi

Baş dönmesi

Bir hareket yanılsamasıdır. Hasta, olmayan bir hareketi varmış gibi algılamakta ve kendisinin yahut çevresinin hareket ettiğini zannetmektedir. Dengesizlik hissi, bireyin çevresine göre dengesini sağlayamama durumudur. Baş dönmesi ve denge bozukluğu, epey bir sık rastlanan yakınmalardandır ve acile başvuruların yaklaşık % 25 ini oluşturur. Bu yakınmalar, bilhassa orta ve ileri yaş grubunda daha sıktır. Çocukluk çağında yoğun şekilde seyrek görülmektedir.

Devinim ederken dengemizi sağlayabilmek için epey birçok aşırı sayıda vücut sisteminin birlikte uyum arasında çalışması gerekmektedir. Bu da göstermektedir ki, çok aşırı sayıda sistemi etkileyebilen çeşitli problemlerin sonucunda baş dönmesi ve dengesizlik yakınması ortaya çıkabilir. Doğru şekilde alınan yakınma ve hastanın öyküsü, baş dönmesi olan hastalarda daha kısa sürede tanı ve tedaviye imkân tanıyacaktır.

Çok sayıda etkenin rol oynadığı denge sistemimizde, sorunların, hangi organa ait olduğunu nasıl anlarız?

Kafa dönmesi ve dengesizlik yakınması olan hastanın daima sistemik muayeneye tabi tutulması gerekir. Bu da ekip çalışması (kulak burun boğaz, nöroloji, kardiyoloji) gerektiren bir olaydır. Çoğu süre hastalığın birçok organı tutan bir boyutu olduğunu düşünerek, bu konu ile ilgilenen merkezlerde çok sayıda teknolojik aletten yaralanarak (odyometrik testler, elektronistagmografi, elektrokokleografi, rutin biyokimya, elektrokardiyografi, MRı, boyun doppler, ultrasonografi vb.) tanı kolayca konacaktır. Hastalığın yeri ve ismi konusu için net yanıtlar almamız olası. Muayene ve hastanın hikâyesi kulak hakkında bir hastalığı düşündürüyorsa odiometrik tespit ile hastanın işitmesi kontrol edilmelidir. VENG iç kulak fonksiyonlarını belli eden bir öteki testtir. Elektronistagmografi, görsel veya kalorik uyaranla oluşturulan göz hareketlerinin kaydedilmesi esasına dayanır. Kafa dönmesine sebep olan lezyon yerinin ve tarafının saptanmasına dair bilgi verebilmesi ve bilhassa bilgisayarlı sistemde dokümantasyon sağlaması önemli bir özelliğidir. ENG'den elde edilen sonuçlar, nörootolojik(nöroloji, kulak burun boğaz) muayene bulguları ve gerektiğinde yapılacak başka tetkikler ile birlikte değerlendirilmelidir.

Kafa dönmesi, kendisi bir hastalık olmayıp başka hastalıkların belirtisi bulunduğu için nedeni belirledikten sonra etkene yönelik tedavi sağlanır.

Baş dönmesi nedenleri:

Kulağa bağlı nedenler: Gerçek kafa dönmelerinin aşırı büyük bir kısmından sorumlu olan organdır. Pozisyona bağlı baş dönmesi, baş dönmesi ile ilgilenen kliniklerde en çok rastlanan nedendir. Neredeyse bütün hastalarda, başın hareketleri ile artan kafa dönmesi yakınması mevcuttur. Tanısı, iç kulaktaki yarım daire kanallarının, bazı manevralara verdiği yanıtlara bakılarak konulur. Tedavisi, yarım daire kanallarının içinde yer değiştirmiş olan kristallerin yine yerine oturtulmasına dayalı hususi manevralardır. Meniere hastalığı; işitme kaybı, kulakta çınlama, dolgunluk hissi ve kafa dönmesi atakları ile karakterizedir. İç kulaktaki sıvıların dengesizliğinden kaynaklanır. Kulağın akıntılı kronik hastalıkları, işitme kaybı ile giden kulak hastalıkları, viral bir enfeksiyon sonrası denge sinirinin etkilenmesine bağlı kulak hastalıkları, ileri derecede damar tıkanıklığı yaşayan insanda oluşan iç kulağa daha az kan gitme durumu, kimi hiçbir nedene bağlı olmaksızın iç kulakta ki zarların yırtılmasına bağlı kafa dönmesi atakları oluşabilir.

Travmalar: sık şekilde başa alınan katı darbelerle, kafatasında meydana gelen, iç kulağı da zedeleyen bir kırık sonrasında baş dönmesi ile birlikte bulantı ve kusma oluşabilir. Bazen baş travması sonrası, herhangi bir kafatası kırığı olmadan iç kulak yapılarında sarsıntı yahut iç kulak kristallerinde yer değiştirmeye bağlı şekilde baş dönmesi oluşabilir. Bu durumun düzelmesi haftalar ve aylar sürebilir. Böyle bir halde, yıllar sonra dahi özellikle pozisyon değişikliklerinde oluşan birkaç saatlik baş dönmeleri kalabilir.

Nörolojik hastalıklar: Beyin, beyincik benzeri organlardan oluşan merkezi sinir sistemindeki kanama yahut kan damarlarındaki tıkanıklıklara bağlı beslenme bozuklukları, multipl skleroz (mt.), sifiliz, çeşitli beyin tümörleri, parkinson hastalığı, migren vb. hastalıklar dengenin bozulmasına sebep olabilirler. Hastanın öyküsünü alırken denge bozukluğuna dâhil olan kol ve bacaklarda güçsüzlük, vücudun herhangi bir sahasında his kaybı, çift görme, kafa ağrısı, bilinç kaybı, ağız çevresinde karıncalanma hissi, konuşma bozukluğu vb. yakınmalar sorgulanmalıdır.

Dâhili hastalıklar: yürek yetmezliği, yürek kapakçığı hastalığı, kalp krizi, diyabet, tiroid bezi hastalıkları, kansızlık, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, posture bağlı düşük tansiyon, ileri kalp ritim bozuklukları, birden ve şiddetli su kaybı(ishal, kusma)

Psikolojik denge bozuklukları: Panik girişken, anksiyete(huzursuzluk), stres, depresyon.

Baş dönmesi tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Tedavi, nedene yöneliktir. Kafa dönmesini yaratan sebep ortadan kaldırıldığında hastanın yakınmaları düzelecektir.

Meniere hastalığı, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı ile bazı değişiklikler ile denetim altında tutulur. Fiziksel yâda ruhsal stresi az bir yaşam tarzının beraberinde düşük tuz diyeti (gündelik 1,5 gr altında) ile beslenmelidirler. Hayvansal yağ içeriği az olan besinleri tüketmek, kafein, alkol ve sigara türü iç kulakta sıvı basıncını arttırdığı düşünülen içeceklerden uzak durmak gerekir. Doktorunuz, baş dönmesini azaltacak ve kulaktaki dolgunluğu giderecek ilaç tedavisi başlayacaktır. Bulantı ve kusma olduğunda, bu şikâyetleri azaltacak ilaçların alınması yeterli olabilmekte. Hastalığın cerrahi tedaviye gereksinim gösteren kısmı, yalnızca %5? lik hasta grubu için, çeşitli cerrahi tedavi alternatifleri mevcuttur.

Meniere hastası olan şahısların bir bölümü, girişken gelmeden krizin geleceğini hissedebilir. Kriz öncesi alacağı bazı ilaçlarla nispeten kontrollü bir girişken geçirir. Fakat arka kalan hasta grubunda baş dönmesi atağı ani geldiğinden, bu tür hastaların özellikle taşıt kullanmaları sakıncalıdır. Aksi takdirde kişi hem kendi, hem de diğerleri için tehlikeli ve hasar verici olabilmektedir.

Pozisyonel kafa dönmesi olan hastalarda, partiküllerin iç kulakta şikâyet oluşturmayacakları bölgeye yönlendirilmelerini amaçlayan repozisyon yani yerine oturtma manevraları ile yaklaşık şekilde oranından başarı sağlanmaktadır. Tıpkı kulakta sürekli olan yahut çok yineleyen, tekrarlayan repozisyon manevralarına karşın iyileşme sağlanamayan ve semptomların şiddetli olduğu olgularda cerrahi müdahaleler gerekebilir.

Denge bozukluğu ya da kafa dönmesi olan her hastanın daima sistematik bir muayeneye (bilhassa kardiyovasküler, kulak burun boğaz ve nörolojik muayeneye) tabi tutulması gerekir. Öteki kafa dönmesi nedenleri, ilgili branş hekimlerince doğru teşhis konulduktan sonra çeşitli yöntemlerle tedavi edilecektir.

Baş dönmesi tedavisi

Özel Meltem Hastanesi İstanbulda nöroloji bölümü olan hastanelerden biri olarak sizlere hizmet vermektedir. Baş dönmesi tedavisi ve fiyatları ile ilgili Nöroloji ekibimizden detaylı bilgi almak için 0212 644 22 00 numaralı telefondan veya sol taraftan hemen sorun kısmından bize ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili arama cümleleri: İstanbulda nöroloji bölümü olan hastaneler istanbul, Baş dönmesi tedavisi, baş dönmesi tedavisi fiyatları

Güncelleme Tarihi:18/07/2019
Yayınlama Tarihi:21/11/2014
Okunma Sayısı:29317
Soru sor