Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi Nedir?

Son teknolojilerle birlikte kadınlarda endoskopik uygulamalar laparoskopi ve histeroskopi olarak ikiye ayrılmıştır. Laparoskopi dediğimiz bu operasyon karın içinin bir video kamera ile gözlenmesi işlemidir. 

Önceleri laparoskopi sadece tanısal bir araç olarak kullanılırken bugün neredeyse jinekolojik tüm operasyonların tamamı laparoskopi ile yapılabilir hale gelmiştir. Bir diğer işlem olan histeroskopi ise rahim iç boşluğunun endoskopik olarak gözlenmesine verilen isimdir. Günümüzde histeroskopi ile eskiden karın açılmasını gerektiren rahim anormallikleri de kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Laparoskopi de karın boşluğu içerisine bir iğne yardımı ile gaz verilerek şişirilir. Bu sayede göbek deliği hizasından karın içerisine, karın içerisini görüntülemek için kamera sistemi yerleştirilir. Karın duvarında 3-4 adet 5-10 mm genişliğinde delikler açılır ve bu sayede karın boşluğuna cerrahi işlemin yapılması için kullanılan aletler deliklerden içeri sokulur ve gerekli olan tüm cerrahi müdahale bu şekilde yapılır.

Her hangi bir yumurtalık ya da rahim ameliyatı laparoskopik cerrahi yöntemi ile yapılabilir. Genellikle yumurtalık kistlerinin yapılmasında cerrahi yöntem olarak kullanılan laparoskopi için deneyimli ve eğitimini almış olmak gerekir. Yine bir başka kullanıldığı yerde miyom ameliyatlarıdır. 

Bu miyom ameliyatında hem laparoskopi hem de histeroskopi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların dışında da rahim ameliyatları yani histerektomi operasyonlarında da giderek daha çok laparoskopi yöntemiyle yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede hastanın karnına kesi yapmadan rahim ve yumurtalıkların çıkartılması mümkün olabilmektedir.

Jinekolojik ameliyat yapan cerrahlar özellikle lenf bezlerinin çıkartılması (Lymphadenectomy)  işlemini laparoskopik olarak da yapabilirler. Genellikle Rahim iç zarı kanserinde ve erken evre rahim ağzı kanseri tanısı alan hastalarda laparoskopik olarak rahim ve yumurtalıkların çıkartılması ve laparoskopik lymphadenectomy yapılabilir bir cerrahi yöntemdir.

Jinekolog kanser uzmanları tarafından ameliyat edilmediği için eksik yapılmış bir kanser hastasında, eğer uygun kriterleri taşıyorsa lymphadenectomy laparoskopik olarak tamamlanabilir. Jinekolojik kanser olan kişilerde laparoskopi yöntemi kullanılabilir. Laparoskopi yönteminin kullanımı çok özel bir eğitim ve tecrübe gerektiren bir durumdur.

Laparoskopi Yönteminin Avantajları Nedir?

Laparoskopi yöntemi ile artık açık karın ameliyatlarının çoğu yapılabilmektedir. Laparoskopik endoskopinin en büyük avantajı cilt üzerindeki kesilerin çok daha küçük olmasındır. Laparoskopik endoskopinin ile yapılan işlem açık cerrahi ile aynıdır. Hastada açılan kesiler küçüktür ve bu sayede hasta erken iyileşme gösterir ve günlük hayatına çabuk döner.

Laparoskopinin Üstünlükleri Nelerdir?

 • Laparoskopi ile yapılan ameliyatlar uzman doktorlar tarafından yapıldığında organlar daha az zarar görür. Organları korumak içinde kullanılan bir yöntemdir. 
 • Karın bölgesi açılmadığından iltihaplanma riski ve ameliyat sonrasında yapışıklık ihtimali daha azdır. 
 • Karın içindeki organları büyütülerek gözlemlenme yapılabildiği için cerrahi hâkimiyeti daha iyidir. 
 • Karın duvarında kesilme olmadığı için ameliyat sonrası ağrı çok azdır.
 • Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi daha kısadır. Hasta bu sayede aynı gün yada bir gün sonra taburcu olmaktadır.
 • Hasta çok kısa süre içerisinde kendini toparlar ve ortalama işe dönüş 7-15 gündür. Böylece iş kaybı daha az olmaktadır.
 • En büyük özelliği de karın duvarı kesilmediği için ameliyat sonrası izi kalmaz, karın fıtıkları olmaz ve estetik görünüm kendini korur.

Laparoskopinin Kullanıldığı Kadın Hastalıkları Nedir?

 • Kısırlıkta tanı ve tedavi amaçlı
 • Tüplerin bağlanması
 • Dış gebelik
 • Tüp cerrahisi
 • Miyom ameliyatı
 • Endometriozis
 • Çikolata kisti
 • Rahim alınması
 • İdrar kaçırma durumlarında
 • Kadın kanserleri ameliyatı
 • Yumurtalık kistleri
 • Polikistik over sendromu

Laparoskopi Komplikasyonları Nedir?

Laparoskopi de cerrahi bir girişimdir ve her cerrahi girişimde olduğu gibi komplikasyonları da vardır. Laparoskopi özellikle tecrübesiz cerrahlar tarafından yapıldığında daha fazla komplikasyon görülür. Nadir olarak görülen bu komplikasyonlar teleskopun ve diğer cerrahi aletlerin yerleştirilmesi için kullanılan kanüllerin karın içine sokulması veya yapılan cerrahi müdahale sırasında olmaktadır.

Laparoskopi ameliyatı için teleskopun ve trokarların karın içine sokulması sırasında büyük damar ve daha önce karın ameliyatı geçirmiş olan kadınlarda barsak yaralanmaları oluşabilir. Görülen bu gibi komplikasyonların tedavisinde bazen karın açılarak müdahale yapmak gerekebilir. Laparoskopi de görülen komplikasyonlardan bir diğeri ise planlanan ameliyatın teknik imkânsızlıklar nedeni ile yapılamaması ve açık ameliyata dönülmesidir.

Komplikasyon anında genelde açık ameliyat aynı seansta yapılır. Eğer daha önceden öngörülmediği halde kanser çıkan olgularda ise hastanın uyandırılması ve yapılacak daha geniş çaplı ve genellikle rahim ve yumurtalıkların alınmasını gerektirecek bir durumda ameliyat için hastadan onay alınması gerekebilir.

Cerrahi laparoskopi nedir?

Hastalarda muayene ve görüntüleme teknikleri ile saptanan bir hastalığın tedavisine ya da hastalıklı organın alınmasına yönelik yapılan laparoskopik uygulamalardır.

Jinekolojik Kanser Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi

Özellikle rahim ağzı ve rahim içi kanserlerinin cerrahi tedavisinde laparoskopik cerrahi, dünyada birçok merkezde, bu konuda deneyimli cerrahlar tarafından uygulanmaktadır.

Rahim içi kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopi önemli avantajlar sağlamıştır.Bu gibi hastalar genelde normalden fazla kilolu, tansiyon ve şeker hastalığı olan kişilerdir. Klasik açık ameliyat sonrasında bu hastalarda yara iyileşmesi sorunlu ve zor olabilmektedir. Bu hastaların yara yeri enfeksiyonları, yağ dokusundan kaynaklanan yara yeri akıntıları sıkça görülür ve günlerce pansuman ve uzun süreli hastanede yatış gerektirebilmektedir.

Laparoskopi ile yapılan rahim ve lenf nodüllerinin çıkartılması işlemleri deneyimli ve konu ile ilgili özel eğitim almış cerrahların ellerinde güvenle uygulanabilen operasyonlardır. Açık cerrahi ile yapılan rahmin ve yumurtalıkların çıkartılması ve lenf nodlarının çıkartılması ameliyatlarında yapılan her şey laparoskopik olarak ta yapılabilmektedir. Laparoskopik yöntem ile yapılan ameliyatlarda yara yeri problemleri yok denecek kadar azdır. Hatta hasta hızla iyileşip günlük hayatına hızlı bir şekilde dönebilmektedir. Bu sayede seçilmiş olan hastalarda, konusunda deneyimli ve uzmanların yaptığı laparoskopik rahim kanser operasyonları hastalara çok büyük avantajlar sağlar.

Rahim ağzı kanseri tedavisinde de laparoskopik yaklaşım yine bu konuda uzman cerrahlar tarafından kullanılmaktadır. Rahim ağzı kanserinde yapılan radikal histerektomi denilen genişletilmiş rahim ameliyatları ve lenf nodülü operasyonları laparoskopik olarak yapılabilir. Genellikle burada uygulanan operasyon rahim içi ameliyatlarına göre daha zor ve daha büyük tecrübe gerektiren yaklaşımlardır. Tabi doktorların hasta seçimi de çok önemlidir, kilolu hastalarda bu tip operasyonları uygulamak daha zordur ve tercih edilmez. Erken evre rahim ağzı kanserlerinde bu tip operasyonlar için uygulanır.

Endoskopi yöntemi kimlerde kullanılır?

Yapılan tetkiklerde durumu operasyona elverişli olan herkeste endoskopi yapılabilir. Ağır solunum veya kalp problemleri olanlar da işlem sırasında baş aşağı pozisyonda kullanıldığından endoskopi tercih edilmeyebilir. Çok büyük ve çok sayıda miyomu olan kadınlar, yumurtalık kanseri olan kadınlarda açık ameliyat tercih edilmelidir. Rahim ağzı ve rahim içi kanseri olan kadınlarda ise kanser endoskopisi yapan deneyimli bir cerrah olmadıkça açık ameliyat tercih edilmelidir.

Jinekolojide Endoskopik Cerrahi

 • Yumurtaların kısırlaştırılması
 • Parça alınması Biyopsi
 • Hafif derecedeki endometriozis koterizasyon
 • Küçük over kistlerinin aspirasyon
 • Basit ve orta derecedeki adezyonların açılması
 • Orta derecedeki endometriozis koaülasyonu
 • Küçük over kistlerinin eksplorasyonu
 • Uterus suspansiyonu
 • Salpenjektomi
 • Salpingostomi
 • Ektopik gebelik nedeniyle salpingotomi
 • Yaygın adezyonların açılması
 • Orta veya ileri evre endometriozis odaklarının eksizyonu
 • Over kistlerinin enukleasyonu
 • Ooferktomi
 • Myomektomi
 • Tubal anastomoz
 • Apendektomi
 • Histerektomi
 • Pelvik ve paraaortik lenfadenektomi
Güncelleme Tarihi:24/04/2019
Yayınlama Tarihi:12/01/2015
Okunma Sayısı:16964
Soru sor