Kadınlarda idrar kaçırma ve tedavisi (inkontinans-burch)

Kadınlarda idrar kaçırma ve tedavisi (inkontinans-burch)


Nedir? 

Kişinin kontrolu dışında oluşan, sosyal ve/veya hijyenik problem yaratan idrarı tutatmama (kaçırma) durumudur


Nasıl Oluşur?

Üç şekilde ortaya çıkmaktadır

a. Stres tipi (stres inkontinans): öksürme, hapşırma, ıkınma, ve zorlanma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen idrar kaçırmadır. Nedeni mesane tabanı ve üretranın anatomik desteğinin zayıflamasıdır.

b. Sıkışma tipi(Urge inkontinans-sıkışma inkontinansı): sıklıkla suyla ilgili işler yaparken şiddetli idrar yapma isteği ile birlikte ve tuvalete giderken idrar kaçırma şeklinde olan tipidir Nedeni mesanenin idrarla dolarken ani olarak kasılmasıdır. Hastaların büyük çoğunluğunda neden bilinmemektedir. Bir kısmında diyabet, parkinson,demans ve multipl skleroz gibi kronik hastalıklar görülür.

c. Karma (Mikst inkontinans): inkontinans ise ikisinin bir arada olmasıdır.


Nedenleri ve Risk Faktörleri

-Yaş: Yaş ilerledikçe pelvis taban ve mesane fonksiyonlarını olumsuz etkileyen hastalıkların ortaya çıkması idrar kaçırma olasılığını artırmaktadır

-Doğum: Çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma, müdehaleli doğum yapma, zor doğum yapma ve kendi kendine doğum yapma idrar kaçırma olasılığını artırmaktadır.
-Menopoz: Östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak destek dokusu zayıflamaktadır. Ayrıca yaşın artmasınında bu çağda inkontinansın ortaya çıkmasını etkilediği düşünülmektedir.

-Obezite: Aşırı kilolularda idrar kaçırma daha fazla görülmektedir. Aşırı kilo operasyonun başarısını da düşürmektedir.

-Irk: Beyaz ırkta sarı ve siyah ırktan daha fazla idrar kaçırma görülür. Bu pelvis taban kaslarının bu ırklarda daha güçlü olmasına bağlanmış

-Kalıtımsal nedenler: Bazı kadınlarda vücucun bağ dokusu daha gevşektir. Normal eklemleri gevşek olan kadınlarda inkontinans fazla bulunmuştur.

-Sigara içme: İdrar kaçırma sigara içenlerde 2-3 kat daha fazla görülür.

-Kabızlık: Büyük abdest yaparken ıkınma pelvis tabana binen yükü artırmaktadır.

-Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (bronşit, astım v.d): Benzer bir mekanizma ile sürekli oksürme karın içi basıncı ve pelvise binen yükü artırmaktadır.
-Histerektomi: Etkisi tartışmalıdır.

Ayrıca diyabet, multipl skleroz, parkinson ve omurilik yaralanmalarında da idrar kaçırma sık görülürHastanın Değerlendirilmesi

Hasta bu konuda yetkinleşmiş bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Önce hastaya işeme alışkanlıklarını not ettiği 3-4 gün süreli üriner günlük tutturulur ve takiben kapsamlı soruları içeren bir sorgulama formu doldurulur. Pelvis tabanın, vajenin, anal fonksiyonların değerlendirildiği detaylı bir jinekolojik muayene yapılır. Enfeksiyon araştırmak için idrar tahlili ve kültürü yapılır. Daha sonrada stres test ve ped test dediğimiz inkontinansı objektif gösteren testler yapılır. Bunların sonucuna göre idrar torbasının fonksiyonlarını değerlendiren ürodinami denilen testler ile idrar kaçırmanın hangi koşullarda oluştuğu ve tipi belirlenir.


Cerrahi Tedaviler :

Burch Kolposüspansiyon

Burch kolposüspansiyon operasyonu 1961 yılında Burch tarafından tanımlanmıştır. Burch kolposüspansiyon operasyonu dünyada halen en yaygın kullanılan, uzun dönem başarı oranı yüksek ve `gold standart? olan bir operasyondur. Sistoseli de düzelten Burch operasyonunun bir üstünlüğü de genellikle histerektomiye aday hastalarda aynı seansta aynı insizyondan uygulanmasıdır.

Operasyon tekniği: karın alt kısmından 7-10 cm enine bir kesi yapılarak mesane önündeki boşluğa (Retzius) girilmektedir. Operatör baskın olmayan elinin 2 parmağını vajene sokar ve vajen ön duvarını öne ve yukarı doğru yükseltir. Pelvis taban üzerindeki yağ dokuları ayrıştırıldıktan sonra diğer eliyle vajen ön duvarının her iki yanına puboservikal fasyaya 2 adet sütür koyar. Bu sütürler daha sonra Cooper ligament dediğimiz bağlara her iki yanda asılır ve böylece pelvis tabanı, mesane boynu ve mesane bir miktar yukarı ve öne kaldırılır. Gevşeyerek aşağı doğru kayan mesane boynu yukarı çekildiği için karın içi basıncından etkilenir ve hasta öksürüp aksırdığında idrar kaçırmaz.

Burch kolposüspansiyon operasyonu uzun dönem başarı oranları da çok yüksektir (% 70- 80). Günümüzde inkontinansta Burch ve tension free sling operasyonları kullanılmaktadır.

Güncelleme Tarihi:18/04/2019
Yayınlama Tarihi:15/10/2011
Okunma Sayısı:12557
Soru sor