Sosyal fobinizden kurtulun

Sosyal fobinizden kurtulun

Sosyal fobi günümüzde kendisini oldukça sık gösteren bir durumdur. Sosyal fobi sosyal ortamlarda başkaları tarafından incelendiği korkusu ile eleştirilme, küçük düşürülme korkusunun yaşanmasını kapsamaktadır. Kişi bu tip durumlardan korktuğu için sosyal ortamlara girmekten kaçınır. Bu kaçınma sebebiyle kişinin okul, özel, aile yaşantısı tehlikeye girer.

Sosyal fobinin iki tipi bulunmaktadır. Bunlardan birisi eğer korkular bir çok toplumsal durumlarda görülüyorsa yaygın, bazı durumları kapsıyorsa yaygın olmayan tiptir. Sosyal fobinin yaşam boyu görülme sıklığı %4 - %10 civarındadır. Sosyal fobi en sık karşılaşılan psikolojik sorunlardan birisidir. Türkiye'de üniversitelerde yapılan araştırmalar gösteriyor ki gençlerin %24?üne kadar varan bir sosyal fobi görülme oranı vardır. Sosyal fobi 10-17 yaş aralığında daha sık görülmektedir.

Kimlerde Sıklıkla Görülür?

Hiç evlenmemiş, işsiz, maddi durumu iyi olmayan, eğitim düzeyi düşük kişilerde sıklıkla görüldüğü gibi hastalığın erken evresinde toplum içerisine yeterince çıkmama da risk oluşturmaktadır. Bu durum kalıtımdan daha çok çocuğun yetiştiriliş tarzı, ailenin dışarı ile yeterli bağının olmaması gibi nedenler sayılabilir. Çocukluk çağı sonrası aşırı utangaç kişilerde sosyal fobinin görülmesi oldukça sıktır.
Toplumda sosyal ortamlarda kendini ifade edememe yani çekingenlik sıklıkla görülen bir durumdur. Bunların büyük bir kısmı hastalık kapsamında sayılmamaktadır. Sosyal fobi diyebilmek için kişide korkunun yanı sıra kaçınma davranışlarının da görülmesi gerekmektedir. Bunun yanında sosyal fobide kişi korkularının aşırı ya da anlamsız olduğunun farkındadır.

Sosyal Fobide Tedavi Nasıl Olur?

Sosyal fobide ilaç tedavisi ve psikoterapi uygulanabilmektedir. Psikoterapi konuşmaya dayalı ruhsal tedavidir. Kişinin durumuna göre bazen tek başına psikoterapi uygulansa da bununla beraber ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir. Tedavinin ilk zamanları hafif bulantı uyku bozukluğu, baş ağrısı, mide huzursuzlukları gibi geçici yan etkiler ortaya çıkabilir. Sosyal fobide en sık uygulanan terapi şekli bilişsel ve davranışçı terapidir. Bilişsel terapide kaygı duyguları ve bu kaygıya bağlı oluşan bedensel tepkileri tanıma, kaygı oluşturan durumlardaki düşüncelerin ne olduğunu anlama, bunlara karşı başa çıkma stratejileri geliştirilir. Özel Meltem Hastanesi Psikolojik Danışmanlık bölümü Psikoloğu sosyal fobiye karşı en uygun tedavi yöntemlerini uygulamakta ve hastanın bu sıkıntısından kurtulmasına yardımcı olmaktadır.

Güncelleme Tarihi:24/03/2019
Yayınlama Tarihi:24/12/2013
Okunma Sayısı:9024
Soru sor