Çocuklarda öğrenme güçlüğü tedavi edilebilir

Çocuklarda öğrenme güçlüğü tedavi edilebilir
Bir çocuğun zekası normal veya normalin üzerinde olabilir. Ancak yaşıtlarına göre öğrenme, kendini ifade etme, dinleme, okuma-yazma, matematik algılamada yaşıtlarına göre geride seyrediyorsa bu çocukta öğrenme güçlüğü var demektir. Öğrenme ve algılama süreci çocuğun doğumu ile başlamaktadır. Eğitim süresi içerisinde edinilen bir durum değildir. Bu yaşam boyu devam eden bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir problem olduğundan kişinin eğitimini, sosyal yaşantısını, mesleğini, günlük aktivite ve benlik saygısını tehlikeye atmaktadır. Çocukta zihinsel bir yetenek olmasına karşın eğitimsel manada gerileme görülmesi öğrenme güçlüğünün en açık şeklidir. Pek çok çocuğun bu sorunu ancak okula başladığında fark edildiği gözlemlenir.Öğrenme bozukluklarını 3 grupta inceleyebiliriz;1)Okuma Bozukluğu : Okuma sırasında kelime, harf ayrım ve sıralamasında yetersizlik, görüntü ve sesin birleşmesinde zorluk ortaya çıkmaktadır. 2)Yazma Bozukluğu : Yazma bozukluğunda harf, heceleme, sayfa düzenleme, noktalama, dil bilgisi hataları vardır.
3)Aritmetik Beceri Bozukluğu : Aritmetik beceri bozukluğu matematiksel terim, sembol, kavram ve işaretleri algılamada zorluk şeklinde ortaya çıkar.
çocuklarda öğrenme bozukluğu

Psikolog Tavsiyesi Önemlidir
Bu tip öğrenme bozukluklarında tedavi eğitime dayalıdır. Bu eğitim tabii ki okulda verilen eğitimden farklı olacaktır. Öğrenme zorluğu çeken çocuk okulda gördüğü eğitimin yanı sıra eğitsel terapi de mutlak suretle almalıdır. Bu profesyonel eğitim alanında uzman kişilerce verilmelidir. Özellikle öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliğinde psikolog desteği önemlidir. Öğrenme güçlüğü ile ilgili detaylı bir analiz yapıldıktan sonra eğitsel terapinin alanı belirlenmektedir. Problemli alanlara hangi yöntemlerin uygulanmasının gerekli olduğuna karar verilir. Burada önemli olan çocuğun zorluk çektiği alanların belirlenmesidir. Buna göre uygun bir eğitim programı düzenlenmelidir. Tedavi esnasında çocuğun güçlük çektiği alanların yanı sıra çocuğun güçlü olduğu alanlarda tespit edilmektedir. Bu süreç içerisinde aile ve psikoloğun kuracağı bağ önemlidir. Bu sayede aile ve psikolog ilerlemeyi görebilecek çocuğun okul, ev, sosyal yaşamındaki gelişmeler daha yakından takip edilebilecektir. Özel Meltem Hastanesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü Uzman Psikoloğu öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği görülen çocuklarda en güncel tedavi yöntemlerini uygulayarak çocuğun bu sorunun üstesinden gelmesine yardımcı olmaktadır.  
Güncelleme Tarihi:22/03/2019
Yayınlama Tarihi:20/01/2014
Okunma Sayısı:11948
Soru sor