Psikolojik testler

Psikolojik testler

Kişilik Testleri

 • MMPI :16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, ayrıntılı ve objektif ölçüm yapabilen bir kişilik envanteridir.
 • TAT :14 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen projektif bir kişilik testidir.
 • CAT : Çocuklara uygulanan projektif bir kişilik testidir.
 • Louisa Duss : Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen özel bir testtir.
 • Draw A Person : Çocuğun çizdiği bir insan resmi üzerinden, kişilik analizi yapabilen,çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı olan bir kişilik testidir.

Zeka Testleri

 • Porteus Labirentleri :Çoçuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen,kullanımı yaygın bir zeka testidir.
 • Alexander Pratik Yetenek Testi : Ergen ve yetişkinlere uygulanan, pratik zekayı ölçen bir testtir.
 • Catell 2 A : 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
 • Catell 3 A : Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
 • Good Enough : Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

Dikkat ve Algı Testleri

 • Bender Gestalt : 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen,organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.
 • Benton Görsel Bellek Testi : 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat  ve algı testidir.​​​​​​​

Okul Olgunluğu Testleri

 • Metropolitan : 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen , bir okul olgunluk testidir.
 • Frostig : Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.​​​​​​​

Gelişim Testleri

 • Denver : 0-6 yaş çocukların gelişiminin değerlendirilmesidir.
 • AGTE : 0-6 yaş çcukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi : 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
 • Gessell : 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Psikolojik Problemleri Belirleme Testleri

 • SCL-90 : Bireylerdeki ruhsal sıkıntılarını bir çok hastalık açısından ele alabilen,var olan ruhsal sorunları tarayabilen bir envanterdir.
 • Beck Depresyon Ölçeği : Bireydeki depresyon semptomlarını tarayabilen bir ölçektir.
 • Hamilton Depresyon ve Anksiyete Ölçeği : Bireydeki depresyon ve anksiyete semptomlarını tarayan , bu semptomların şiddetini ve derecesini ortaya koyabilen bir ölçektir.
Güncelleme Tarihi:18/07/2019
Yayınlama Tarihi:12/05/2010
Okunma Sayısı:21925
Soru sor