Kronik boyun ağrıları

Kronik boyun ağrıları

Tetik nokta, kas dokusunun mikro yapısının bozularak daha sert bir doku olan fibrotik dokuya dönüşmesi ile karakterize edilen bir rahatsızlıktır. Oluşmasında, küçücük bir kas zedelenmesi dahi çok önemli bir rol oynar. Bu, aniden oluşan bir zedelenme olabileceği gibi, yavaş seyirde gelişen zorlanmalara bağlı da olabilmektedir. Yavaş gelişen travmalara örnek verecek olursak stres kaynaklı kas gerilmesidir diyebiliriz. Kasın sürekli bir şekilde gergin ve kasılı bir vaziyette olması tetik noktanın oluşmasına sebebiyet vermektedir. Stres ve mekanik zorlanmaların dışında, sinir kökündeki hasarına bağlı olarak da tetik nokta gelişebilmektedir. Bu durumun en bilinen örneği ise boyun fıtığının sinir köküne baskı yapması sonucu boyun ve sırt kaslarındaki tetik noktalardır. Sinir kökünün fıtık sebebiyle hasar görmesi, sinirle ilgili boyun ve sırt kaslarında yaşanan sürekli bir uyarılmaya neden olmakta, bu da genellikle tedaviye dirençli tetik nokta oluşmasıyla sonuçlanmaktadır. Boyun fıtığı sebebiyle oluşan tetik noktaların en önemli özelliği ise tedaviye dirençli olmasıdır. Meltem hastanesi ağrı merkezinde uygulanan tetik nokta enjeksiyonu ile hekimin belirlediği seanslar doğrultusunda yaşanan kronik boyun ağrılarından çok kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Tetik Nokta Enjeksiyonu ile Boyun Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir?

Tetik noktalar kas dokusu içerisinde oluşan ve yayılan ağrıya neden olan bantlar dır. Bu noktalar bulundukları bölgelere göre baş, boyun, omuz, sırt ve bel ağrılarına neden olurlar. Bu tip ağrılar, bu tetik noktalara ilaç enjekte edilerek tedavi edilirler.

Epidural ve transforaminal enjeksiyon: Başta omurganın bel, boyun ve sırt bölümlerinden kaynaklanan fıtıklarda, fıtığın sinirlere bası oluşturarak ağrıya yol açtığı omurilik bölgesine çeşitli ilaçlar enjekte edilerek bası ortadan kaldırılıp ağrı tedavi edilmektedir.

Radyo frekans termokoagülasyon: Yüksek frekanslı radyo dalgaları vasıtasıyla ısı oluşturularak ağrıyı ileten sinirlerin tamamen devre dışı bırakılması yöntemidir. Bu yöntemle alakalı özellikle vurgulanması gereken noktalardan biriside, iletimi tamamen engellenen sinirlerin hareket sinirleri değil ağrıyı ileten duyu sinirleri olduğudur. Dolayısıyla, işlemin sonrasında hastada herhangi bir hareket kısıtlanması oluşmaz, sadece mevcut ağrı ortadan kalkar. Nevraljiler (trigeminal sinir bloğu), zona ağrıları, kanser ağrıları, bel ve boyun eklemlerinin kireçlenmeleri (faset denervasyonu) yoğun olarak kullanıldığı başlıca ağrılı hastalıklardır.

Hangi Tür Boyun Ağrılarında Kullanılır?

Ağrı polikliniğine başvuran hastaların en çok şikayetçi olduğu ağrılar şöyle sıralanabilir:

  • Bel ve bacak bölgesi ağrıları

  • Boyun ağrıları

  • Baş ağrıları

  • Sırt ağrıları

  • Omuz ve kol ağrıları

  • Yüz ağrıları-nevraljiler

  • Damar tıkanıklığı sebebiyle oluşan ağrılar

  • Kanser ağrıları

  • Nedeni belirlenemeyen ağrılar

Tedavi Kalıcı mıdır?

Tetik nokta enjeksiyonu ile boyun ağrıları azalır. Ağrının azalması için uygulanan lokal anestezinin etkisi yaklaşık olarak 4 ila 6 saat kadar sürer. Daha sonra ağrı tekrar başlar ve 5 ila 6 gün süreyle işlem öncesinden daha şiddetli bir ağrı hissedilebilir. Ortalama olarak 3 hafta içerisinde ağrının kademeli olarak azalarak kaybolması başlar. Genelikle % 80 ila 90 bazı vakalar da % 100 başarı oranı vardır.

Kaç Seans Uygulama Gerekir?

Tetik nokta enjeksiyonları ile boyun ağrılarının tedavi seans süreleri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Tek seansta bile tam sonuç alınabileceği gibi, birkaç seansa daha gereksinim duyulabilmektedir. Uygulanan bu işlemlerde başarı oranı yaklaşık olarak %80-95, bazen %100 dür. Dolayısıyla hastanın kaç seans göreceğine tedaviyi üstlenen hekim karar vermektedir.

Etkisini Ne Zaman Gösterir?

Uygulanan ilk işlemden fayda görmeyen hastalarda hekimin kararlarına göre işlem tekrarlana bilmektedir. Ancak 6 ay içinde 2 defadan fazla tekrarlanılması önerilmez. Özellikle disk taşması sebebiyle oluşan durumlarda iyileşme genellikle kalıcı olmaktadır. Daha ciddi boyutlara ulaşan durumlarda ise başarı şansı hastalığın süresiyle ters orantıda olmaktadır. Ciddi sinir basısı durumlarında ise iyileşme tamamen yüzeysel olabilir. Sinire mekanik basının olduğu durumlarda da doktor cerrahi müdahale önerebilmektedir.

Yan Etkileri Var mıdır?

Tetik nokta enjeksiyonları ile yapılan boyun ağrıları tedavisi yan etkileri bakımından çok azdır. Sınırlı bir alana verilmesi ve sistemik yayılımının çok az olması nedeniyle steroide bağlı yan etkiler hemen hemen hiç görülmemektedir. Uygulanan işlemin sonrasında bazı hastalarda, yatak istirahatı ve ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen, geçici baş ağrısı görülebilmektedir. Bu durumun görülme sıklığı yaklaşık olarak binde birdir. Görüldüğü gibi epidural enjeksiyonun çok sık görülen komplikasyonu bile oldukça seyrek bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Enfeksiyon ise oldukça ender görülmesi ile birlikte ciddi bir yan etkidir. Oluşan bu durumu önlemek için işlem tamamen steril koşullarda yapılmalıdır. İğnenin giriş yeri ve epidural boşluk radyolojik görüntüleme altında belirlendiğinden kanama, sinir hasarı gibi ciddi yan etkilere neredeyse hiç rastlanmamıştır.

Güncelleme Tarihi:18/07/2019
Yayınlama Tarihi:25/03/2015
Okunma Sayısı:17515
Soru sor