Çocuklarda şiddet ve saldırganlığı psikolojik destek ile yenin

Çocuklarda şiddet ve saldırganlığı psikolojik destek ile yenin
Çocuklardaki saldırganlık durumu okul öncesi ve okul zamanlarının başlangıç kısmında sıklıkla görülen bir durumdur. Çocuk arkadaş ortamındayken vurma, ısırma, yumruk ve tekme atma, bağırma, tükürme gibi saldırgan davranışlarda bulunabilir. Sürekli şekilde saldırganlık durumunda olan çocuk anlaşılamaz. Agresif, geçimsizdir. Arkadaş ilişkilerinde uyumsuzluk gözlenir. Saldırganlık olgusu çocukta var olan ihtiyaçların şekil değiştirerek farklı şekillerde kendisini göstermesidir. Araştırmalar erkek çocukların kız çocuklara oranla daha saldırgan olduğunu ortaya koymuştur.

Çocuklardaki Saldırganlığın Sebepleri
Çocukların saldırganlık davranışlarının nedeni için bazı belli başla sebepler vardır. Bunlardan birincisi anne ve babanın çocuğu sürekli kontrol altında tutmak istemesidir. Çocuğun yeterli sevgi görememesi ve sürekli olarak fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalması da çocukta saldırganlığı tetiklemektedir. Aile içi şiddet ve kavgalar çocukta dediğini yaptırabilmek adına bir gereklilik gibi görülebilir. Çocuktaki mevcut olan saldırgan tutumların aile tarafından destek görmesi de çocukta bu tip tutumların gelişmesine katkı sağlar. Çocukların saldırgan tutumlarında çevre etkisi ve izlediği filmler de vardır.

Psikolojik Destek Önemlidir

Şiddetin altta yatan nedenlerine dair yapılan çalışmalar çocukta şiddetin tek bir nedene bağlı olmadığını göstermektedir. Okul, aile, ekonomik durumlar gibi etkenler olayda etkilidir. Ancak genel olarak çocukta saldırganlığın ortaya çıkmasındaki en büyük etken ailedir. Aile çocuğa gerekli eğitimi vermeli ve uysallaşmasını, toplumla barışık yaşamasını sağlamalıdır. Arkadaşlar arasında değer vermenin, paylaşımın daha iyi bir insan olmanın temelleri burada atılmaktadır. Özellikle aile içi şiddetin olmaması, çocukların bu şiddete tanık olmaması önemlidir. Çocuklarda bu kırılmanın yaşandığı en bariz dönem ergenlik öncesi ve ergenlik dönemidir. Özel Meltem Hastanesi Psikolojik Danışmanlık bölümü uzman psikoloğu çocuklarda ortaya çıkan saldırganlık ve şiddet durumlarına karşın en etkili tedavi yöntemlerini uygulamakta, çocuğu içinden geçtiği bu zor dönemi atlatmasında yardımcı olmaktadır.
Güncelleme Tarihi:16/02/2019
Yayınlama Tarihi:27/01/2014
Okunma Sayısı:11319
Soru sor