Çocuklarda şiddet ve saldırganlığa karşı psikolojik destek alın

Çocuklarda şiddet ve saldırganlığa karşı psikolojik destek alın
Çocuklarda saldırganlık okul öncesi ve okul yıllarının ilk zamanlarında sıklıkla görülen bir durumdur. Çocuk arkadaşlarıyla oyun oynarken vurma, ısırma, tekme ve yumruk atma, tükürme, bağırma gibi saldırgan davranışlarda bulunabilmektedir. Sürekli halde saldırganlık durumunda olan çocuk anlaşılamaz. Geçimsiz ve agresiftir. Arkadaş ilişkileri gergin, uyumsuz ve huzursuzdur. Saldırganlık çocukta var olan ihtiyaçların şekil değiştirerek farklı biçimde kendisini göstermesidir. Yapılan araştırmalarda erkek çocukların kızlara oranla daha saldırgan olduğu saptanmıştır.

Çocuklar Neden Saldırgan Davranışlar Sergiler?


Çocukların saldırganlık
nedenlerinin ardında yatan belli başlı sebepler vardır. Bunlardan biri anne ve babaların çocuklarını sürekli kontrol altında tutmak istemesidir. Anne babanın tutarsız davranışları da çocuğun üzerinde olumsuz etki bırakır. Çocuğun yeterli sevgi görmemesi ve sürekli fiziksel veya sözel şiddete maruz kalması da çocukta saldırganlığı tetiklemektedir. Aile içi şiddet, bağrışmalar çocukta dediğini yaptırabilmek adına bağırmak gerektiği algısını oluşturur. Çocukta var olan saldırgan tutumların aile tarafından desteklenmesi de çocukta saldırgan tutumların gelişmesine katkıda bulunur. Örneğin kavga eden iki kardeşte döven çocuğu teşvik edici sözler söylemek gibi? Çocukların saldırgan olmalarında, çevreye şiddet uygulamalarında televizyonda izledikleri şiddet içerikli filmler de etkilidir.Aile Önemli Faktör

Şiddetin nedenleri
ne dair yapılan araştırmalar çocukta şiddetin tek bir nedene bağlı olmadığını göstermiştir. Okul, aile, ekonomik durumlar gibi toplumsak etmenler olaya girmektedir. Genel olarak saldırganlığın ortaya çıkmasında en büyük etken ailedir. Aile çocuğa gerekli eğitimi vererek bu konuda uysallaşmasını ve toplumla barışık olmasını sağlamalıdır. Arkadaşlar arası paylaşımın, değer vermenin, iyi bir insan olmanın temelleri burada atılmaktadır. Aile içi şiddetin olmaması, dahası çocukların buna tanık olmaması önemlidir. Çocuklarda şiddet kırılmasının en çok olduğu dönemler ergenlik önces ve ergenlik dönemi bu konuda ince bir iplik kadar hassastır.

Özel Meltem Hastanesi
Psikolojik Danışmanlık bölümü uzman psikoloğu çocuklarda meydana gelen saldırganlık ve şiddete karşı uygun tedavi yöntemlerini uygulayarak çocuğun bu kritik dönemden geçişinin en sağlıklı şekilde olmasını sağlamaktadır.
Güncelleme Tarihi:18/07/2019
Yayınlama Tarihi:24/12/2013
Okunma Sayısı:12169
Soru sor