Çocuklarda 0-6 yaş gelişim testi önemlidir

Çocuklarda 0-6 yaş gelişim testi önemlidir
Çocuklarda gelişim testlerinin önemi yadsınamaz. Bu gelişim testleri ile çocukta herhangi bir sorun var ise erkenden tespit edilebilmekte ve kontrollü bir büyüme için gerekli tedbirler alınabilmektedir. Dünyada en sık kullanılan gelişim testi Denver II tarama testi, 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim tarama testidir. İnce motor beceriler dediğimiz kavrama, tutma, sıkma, el-göz koordinasyonu, kaba motor dediğimiz beceriler atlama, zıplama, yürüme, dil becerileri dediğimiz konuşma ve sosyal beceri-öz bakım dediğimiz kendi kendine yetebilme, keni işini kendi görebilme gibi alanlarda çocuğun yaşına uygun olarak gelişip gelişmediğini değerlendiren güven verici ve basit bir test uygulamasıdır.Denver II gelişim tarama testi uygulanırken çocuğun yaş çizgisinin doğru saptanıp çizilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple ebeveynlere çocuğun doğum tarihi sorulur ve 2 yaşın altındaki çocuklarda erken doğum var ise hesaplanır ve takvim yaşından erken doğduğu süre çıkarılmaktadır. Ebeveyne listedeki maddeler sorulmaya başlanır. Çocuk veya ebeveynden çocuğun yaşına uygun maddelere `kalır? cevabı alındığında test bitirilir.  Denver II Gelişim Tarama Test uygulamasının 10-15 dakika kadar kısa bir sürede yapılabilmesi de bu testi cazip hale getirmektedir. Çocukların dikkat sürelerinin kısıtlı olduğu düşünülürse testin değeri daha da iyi anlaşılacaktır. Mevcut testlerden hiçbiri bir bireyin kapasitesinin yanılmaz göstergesi anlamına gelmez. Fakat Denver II Gelişim Tarama Testi gibi birçok çocuk üzerinde denenerek hazırlanmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tamamlanmış testler çocuğun gerçek performansına en yakın sonuçları vermesi bakımından tercih sebebidir. Bu konuda gerekli eğitimi almamış, bilgi eksikliği olan ve deneyimsiz ellerde test çocuk hakkında gerçek bilgiyi vermekten çok uzaktadır ve tehlikeli durumlar da yaratabilmektedir. Test Öncesi çocuğun karnının tok olması, hasta yorgun olmaması, uykusunu almış olması, aşırı sakinlik verecek herhangi bir ilacın etkisi altında olmaması, testin uygulanabilirliği ve doğru sonucu alma adına çok önemlidir. Testi uygulayan kişinin çocukla olumlu ve yakın bir ilişki kurması da çocuğun test maddelerini yanıtlamaya yanıtlamaya veya yapmaya direnç göstermemesi için önemlidir. Denver II Gelişim Tarama Testi adından anlaşılacağı üzere bir gelişim tarama testidir. Çocuğun gelişimi ile şüphe duyulan durumlarda tanı koymaya yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir testtir.
Özel Meltem Hastanesi Psikolojik Danışmanlık bölümü Psikoloğu 0-6 yaş arası çocuklara Denver II Gelişim Tarama Testini başarılı bir şekilde uygulamakta, çocuğun gelişiminde oldukça önemli bir yeri olan bu testin verilerine göre uygun yönlendirmeleri yapmaktadır.  
Güncelleme Tarihi:23/03/2019
Yayınlama Tarihi:23/12/2013
Okunma Sayısı:18513
Soru sor