Çalma hastalığını yenmek mümkün

Çalma hastalığını yenmek mümkün

Çalma hastalığı dediğimiz kleptomani aslında gerçek manada bir hırsızlık değildir. Çalınan nesneler genel olarak çok değerli olmamakla birlikte bunlar kişinin ihtiyaç duyduğu şeyler de değildir. Bu hastalığa sahip olan kişiler çalma eylemini çok aleni bir biçimde yaptıklarından dolayı psikolojik rahatsızlıkları hemen anlaşılmaktadır.

Hırsızlık yapan kişi genel olarak çaldıkları nesneleri tutmaya çalışmaz. Kleptomanide hırsızlıktan farklı olarak bir tür dürtü söz konusudur. Bu hırsızlık türü kompülsiyondur. Yani karşı koyulamaz bir şekilde çalma olayını devam ettirmektir.

çalma hastalığı

Çalma Hastalığının Nedenleri?

Kleptomaninin nedenleri hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Ünlü psikiyatr Freud kleptomaninin kaynağının bireyin içindeki bastırılmış cinsel çatışma olduğunu belirtmiştir. Çalınan nesnelerin kişiye bir takım cinsel haz sağladığı düşünülmektedir. Diğer bir görüşe göre ise kleptomani toplumdan bir nevi öç alma yoludur. Yani simgesel düzeyde kişinin kendi gücünü kanıtlama veya çocuklukta yaşanan somut veya soyut yoksunlukları giderme yoludur. Fakat bu kuramları kanıtlayacak somut deliller olsa dahi tedavide fazla bir yardımı olmayabilir.

Çalma Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Gerçek kleptomani sürekli kendini tekrar eden ancak her defasında farklı, değersiz nesnelerin çalınması biçiminde kendisini belli eder. Bu sebeple yalnız bir defa çalma girişiminde bulunan çocuk, erken veya erişkin, ruhsal bakımdan uygun bile olsa kleptoman sayılmaz. Aynı şekilde sürekli olarak aynı tip nesneleri çalan birine de kleptoman denilemez.

Genel olarak bir kleptomanın hırsızlık anında ne yaptığının farkında olmadığı sanılmaktadır. Ancak bu görüş doğru değildir. Bazıları yaptıklarına gerekçeler yaratırlar. Söz gelimi çaldıkları malın aslında kendilerine verildiğini öne sürer veya daha önceki gelişlerinde malın parasını ödemiş olmadıklarını söylerler. Fakat kleptomanın bunları kendisini zor durumdan kurtarmak için uydurması söz konusu değildir. Bunları inanarak söyler. Diğer başka durumlarda da kleptoman ne yaptığının farkındadır ancak gerçekleştirdiği hareketin ne tür sonuçlara varacağını bilemez.

Çalma Hastalığının Tedavisi

Kısalığının üstünlüğü nedeniyle sık bir şekilde başvurulan tedavi yöntemlerinden birisi davranış tedavisi kapsamında değerlendirilen 'örtük duyarlılaştırma' dediğimiz tekniktir. Hasta hırsızlık olayını bütün ayrıntıları ile gözünün önüne getirir.  Bundan sonra terapistin yardımıyla olumsuz sonuçlar hayalinde canlandırılmaya çalışılır. Örneğin, yakalanmak, mahkemeye çıkmak, gazetelerde manşet olmak gibi durumlar sayılabilir. Terapist, hastanın hırsızlık sorunu nedeniyle ailesinden ve arkadaşlarından alacağı negatif tepkiyi karamsar bir tablo eşliğinde hastaya aktarır. Böylece çalma fiiline sıkıntı ve stres eşlik etmesi,  yani hastanın koşullanması sağlanmaktadır. Sonuçta hastada hırsızlığa karşı bir nefret gelişmektedir. Özel Meltem Hastanesi Psikolojik Danışmanlık bölümü Uzman Psikoloğu kleptomaniye karşı uygun tedavi yöntemlerini uygulayarak kişinin bu sıkıntılı durumdan kurtulmasını sağlamaktadır.

Güncelleme Tarihi:19/06/2019
Yayınlama Tarihi:27/12/2013
Okunma Sayısı:19397
Soru sor