Bebeğinizin inmemiş testis kontrolünü yaptırdınız mı?

Bebeğinizin inmemiş testis kontrolünü yaptırdınız mı?

İnmemiş Testis Nedir?
İnmemiş testis; testisin, (Halk diliyle haya, yumurtalık) hormonal,mekanik veya kendisine ait anomaliler nedeniyle kasık kanalından geçip skrotum (yerleştiği torba) içindeki yerini alamamasıdır. Bir başka deyişle 1 yaşından itibaren testislerin torbada olmaması halidir.

Testisler gelişim süreci içinde karın boşluğunda oluşur ancak vücut ısısından daha düşük sıcaklıktaki, nispeten vücut dışında sayılabilecek bir yer olan torbaya göç ederler. Burası, testislerin en iyi çalışmasını sağlayabilecek vücuda göre daha soguk bir bölgedir. Yine ortam ısısı düştüğünde testislerin yukarıya doğru yer değiştirmesi de aynı optimal fonksiyonu sürdürmek içindir. Tüm bunlar karışık bir çok hormonal ve mekanik etkileşimle sağlanır.

İnmemiş Testisin Görülme Oranları

İnmemiş testis, zamanından önce doğanlarda %26-30, zamanında doğan bebeklerde ise %2.7-3.2 sıklıkla görülür. Testislerin skrotuma inişi, anne karnındaki son 3 ayda olur, bu bazen doğum sonrası da sürer ve birinci yaş gününde inmemiş testis sıklığı zamanından erken doğan bebeklerde %5.4 e, zamanında doğanlarda %1 e kadar düşer. Gerçek inmemiş testisin , 1 yaşından sonra torbaya inmesi beklenmez. İnmemiş testisli çocukların %14 ünde ailevi inmemiş testis hikayesi de vardır. Daha çok sağ taraftadır (%60) ve %20 iki taraflı olabilir. Vücudun işleyişinin bu en iyi fonksiyonla devam ettirilebilmesi için testislerin bulunup yerlerine indirilmesi gereklidir. Bunu sağlamak için ancak bu konuda uzman doktorlar tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda hormonal ve/veya cerrahi tedaviler uygulanır. Yapılan araştırmalar ilk 2 yaş içinde karın içindeki ısının testislere yaptığı zararın kabul edilebilir nispette ve geri dönüşümlü olduğu yönündedir. Ancak bu iki yaşına kadar ameliyatın bekletilmesi; hem birlikte sık görülebilen diğer anomali ve hastalıkların tanınması ve hem de tedavinin planlanması açısından, ancak konunun uzmanlarınca yapılacak poliklinik kontrolleri ile izlem altında gerçekleşmelidir.
Erken Tedbir Önemlidir
Çocuklarda inmemiş testis varlığının tespiti çocuğun ileriki yaşlardaki üreme fonksiyonları açısından çok önem arzetmekdedir. Bu nedenle çocuklarda 0-2 yaş arasında en az bir defa inmemiş testis kontrolü yapılmalıdır.Kontollerde inmemiş testis tespit edilirse en geç 2 yaşına kadar ameliyatla testisin torbaya indirilmesi gereklidir.Tedavisi yapılmamış inmemiş testislerde yaş ile orantılı olarak kısırlık artmaktadır.

Hastanemizde inmemiş testisle birlikte diğer çocuk hastalıklarının tarama muayenesi ve ameliyatları çocuk cerrahımız tarafından yapılmaktadır.
Güncelleme Tarihi:26/05/2019
Yayınlama Tarihi:25/03/2009
Okunma Sayısı:9826
Soru sor