Anemi belirtileri ve tedavisi

Anemi belirtileri ve tedavisi
Günümüzde erkeklerde daha az olmak üzere kadınların yarısından fazlası kansızlık (anemi) problemi ile karşı karşıyadır. Bu durum ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirmekte, insanları zor duruma sokmaktadır. Özel Meltem Hastanesi doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gani Dolar, hastalığın belirtilerini ve tedavi sürecinde hangi yolun izlendiğini anlattı.
Aneminin Belirtileri ve Hastalık Süreci
 Ciddi anemi, eğer anemi yavaş gelişiyorsa tolere edilebilir. Fakat hemoglobin değeri 7 gr / dl altına düştüğü zaman doku hipoksisine bağlı yorgunluk, baş ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, göğüs ağrısı gibi semptomlar ortaya çıkar. Solukluk, görme bozukluğu, bayılma ve çarpıntı anemik hipovolemiye işaret eder ve acil müdahale gerektirir. Aneminin akut veya kronik olup olmadığı belirlenmeli ve altta yatan sistemik gelişime ait veriler araştırılmalıdır. Aile hikayesi, ilaçlara maruz kalma, alkol kullanımı ve kan kaybı sorgulanmalıdır. Teşhise yardımcı olacak fizik muayene bulguları solukluk, lenfadenomegali, karaciğer ve dalak büyümesi, sarılık, kemiklerde duyarlılık, nörolojik semptomlar ve dışkıda kan görülmesini içerir.  Özel Meltem Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Gani Dolar, 'Laboratuar değerlendirmesi anemi tanısının temel taşını oluşturmaktadır.' demektedir. Anemi, kan kaybı, kırmızı kan hücrelerinin yetersiz yapımı, kırmızı kan hücrelerinin aşırı yıkımı ya da altta yatan sistemik bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkan ve sık karşılaşılan klinik bir durumdur. Anemide, dolaşan kırımızı kan hücre kitlesi azalmıştır. Kadınlarda hemoglobin değeri 12 gr / dl hematokrit değeri % 36, erkeklerde hemoglobin değeri 14 gr / dl hematokrit değeri % 42'den azdır.  Aneminin klinik belirtileri sebebine, derecesine ve başlangıç hızına göre değişiklik gösterir. Kardiyopulmoner (kalp - akciğer ) hastalık gibi altta yatan diğer hastalıklar klinik tabloyu daha da ağırlaştırabilir. Hemoglobin ve hematokrit değerleri, retikülosit sayımı, ortalama eritrosit hacmi (MCV) ve periferik yaymanın değerlendirilmesi laboratuar tetkiklerinin başta gelenleridir. Hemoglobin ve hematokrit kırmızı kan hücre kitlesini gösterir. Retikülosit sayımı, kırmızı kan hücre üretimini yansıtan ve anemiye karşı kemik iliği cevabını gösterir. MCV sıklıkla anemiyi sınıflandırmak için kullanılır. Sırayla düşük, normal ve yüksek MCV, ye göre mikrositik, normositik ve makrositik anemi diye tanımlanır. İyi hazırlanmış periferik yaymanın değerlendirilmesi büyük önem taşır. Kırmızı kan hücrelerinin büyüklüklerindeki ve şekillerindeki değişimler görülebileceği gibi beyaz hücre ve trombositlerdeki spesifik morfolojik anormallikler görülebilir.
Aneminin Ayrım Tanısı İçin Ek Testler Yapılmalıdır
Özel Meltem Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Gani Dolar, aneminin kesin tanısı için bulguların durumuna göre ek testler yapılması gerektiğini belirtmektedir. Hemoglobin elektroforezi, Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz seviyesi, serum demir ve demir bağlama kapasitesi, ferritin, folik asit, B12 Vitamin düzeyi, kemik iliği biopsisi gibi... Tipik olarak anemiler MCV ve retikülosit sayısına göre sınıflandırılır. Düşük retikülosit sayısı ile birlikte olan anemi bozulmuş kırmızı kan hücre yapımını, artmış retikülosit sayısı ile birlikte olan anemi ise kırmızı kan hücre kaybı veya yıkımını gösterir. MCV değeri ve periferik yayma çoğu zaman ayırıcı tanıda önemlidir. Anemi multifaktöryel orijinli olabilir. Gatrointestinal sistem kanaması, jinekolojik kanama ile birlikte alkolizm, beslenme bozuklukları, karaciğer, böbrek hastalıkları bulunabilir. Uzm. Dr. Gani Dolar, anemi tedavisinin altta yatan sebebe bağlı olarak yapıldığını belirtmekte, kimi zaman ilaç ya da cerrahi kimi zaman ise ilaç ve cerrahi tedavi kombine şeklinde yapıldığını söylemektedir. Acil durumlarda ya da tedaviye yanıt alınamayan durumlarda kan transfüzyonu yapılmaktadır.
Güncelleme Tarihi:24/03/2019
Yayınlama Tarihi:19/04/2013
Okunma Sayısı:14241
Soru sor