Girişimsel radyoloji nedir?

Girişimsel radyoloji nedir?

Günümüzde girişimsel radyoloji, tıbbın hızla ilerleyen bir dalı olup, radyolojinin tedavi edici bölümüdür. Yöntemi kullanan girişimsel radyologlar, görüntüleme kılavuzluğunda minimal girişimsel yöntemlerle perkütan (ciltten girilerek) tedaviler yaparak diğer klinik branşlara birçok konuda yardımcı olmaktadırlar. Geçmişi 60'lı yıllara dayanan girişimsel radyolojik tedavilerde, işlemlerin çeşitliliği, karmaşıklığı ve derinliği son zamanlarda çok artmıştır. 

Bu şekilde çok büyük bir spektrumdaki işlemlere özgü yöntem ve teknikler geliştikçe, daha riskli ve dokunulamaz hastaların girişimsel tedavileri yapılabilir hale gelmiştir. Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az girişimsel yöntemler kullanarak, tedaviyi yönlendirir. 

Genellikle bu işlemler hastalar için daha rahattır. Çünkü büyük kesiler yoktur, daha az ağrı, risk ve daha kısa iyileşme zamanı ile işlemler tamamlanır. Günümüzde girişimsel radyologlar önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde gerçekleştireceği işlemi planlarlar. Daha sonra kateterleri (birkaç milimetre kalınlığındaki plastik tüpler) damarlardan ya da perkütan olarak (ciltten girilerek), görüntüleme kılavuzluğunda (Dijital Substraksiyon Anjiografi, Floroskopi, Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi) yönlendirirler. 

Bu işlemler lokal ya da gereğinde genel anestezi altında gerçekleştirilir.

Biyopsiler / Tümör işaretlemesi:

US / MR / BT rehberliğinde özel iğneler yapılan doku örneklemesi ve tanı için laboratuvarda değerlendirilir. Tümör işaretlemeleri tel metal benzeri materyaller ile tanı amaçlı (cerrahi olarak dokunun çıkarılması için) ya da tedavi amaçlı (Cyberknife öncesi) benzer şekilde yapılmaktadır.

Drenaj işlemleri:

US / BT / Floroskopi rehberliğinde özel iğneler ve borucuklarla yapılan sıvı, idrar, safra, kist boşaltmasını takiben gerekliyse kateter (ince bir borucuk) yerleştirilebilir.

Toplardamar içi kateterler:

US / Floroskopi rehberliğinde özel iğne ve tellerle boyun / kol vb. toplardamardan ana toplardamar sistemine ilerletilen toplardamar kateterler genelde kemoterapi ve diyaliz amaçlı yerleştirilir.

Endovasküler Tedaviler: 

Endo - vasküler tedaviler, tanıya yönelik yapılan anjiyografiyi takiben damar içinden, daralan damarlara yönelik anjiyo plasti (balonla genişletme), stent (yapay damar), kanayan veya anormal yapıdaki damarlara yönelik embolizasyon (tıkama) gibi minimal cerrahi yöntemlerdir. 

Başlıca endo - vasküler tedavilere örnek aşağıdakiler sayılabilir;

  • Şah Damarı Tıkanıklık 
  • Böbrek Damarı Tıkanıklık 
  • Bacak veya Kol damarlarına yönelik balon ve yapay damar tedavileri
  • Aort anevrizmalarına yönelik yapay damar graft tedavileri
  • Anevrizma yada damar yaralanması sonrası kanamalara yönelik embolizasyon

Onkolojik Girişimler: 

Kanser hastalarında kemoterapi (ilaç tedavisi), radyoterapi (ışın tedavisi), cerrahi ve bu tedavilerin bazı kombinasyonları uzun süreden beri kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemleri hastalardaki kanser evresine göre değişiklik göstermektedir. Girişimsel radyoloji uzmanları, medikal onkologlarla beraber çalışıp kanser hastalarının tanısı, kombine tedavileri, hastalığın istenmeyen durumların çözülmesi ve sonuç olarak hastanın yaşam kalitesinin arttırılması için uğraşmaktadırlar.

Güncelleme Tarihi:20/04/2019
Yayınlama Tarihi:08/04/2015
Okunma Sayısı:15021
Soru sor