Nöroloji - Özel Meltem Hastanesi

Nöroloji

resim
Hastanemiz de de hizmeti verilmekte olan nöroloji bilimi toplumsal bir sorun olma yoluna giden iş gücü verimi ve üretkenliği engelleyen birçok hastalı  

resim
Hastanemiz de uzman doktor tarafından hizmeti verilen ve Nöroloji bilimimin en önemli ve sık rastlanan hastalıklarından olan epilepsi, dünya nüfusunun  

resim
Baş ağrıları günlük yaşantımızda yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyen en önemli sebeplerden bir tanesidir. Genellikle ağrı olduğu zaman ağrı ke  

resim
Sinir sıkışması vücudun değişik bölgelerinde olabileceği için her bir noktanın kendine özgü sebepleri olabilir. Örneğin iş gereği sıklıkla bileği çevi  

resim
Bir hareket yanılsamasıdır. Hasta, olmayan bir hareketi varmış gibi algılamakta ve kendisinin yahut çevresinin hareket ettiğini zannetmektedir. Denges  

resim
Baş ağrıları tedavileri Meltem Hastanesi Nöroloji bölümümüzde yapılmaktadır. Nöroloji uzmanımız Uz. Dr. İbrahim Deperlioğlu ile yaptığımız baş ağrılar  

Ayır

Bu makale sizi bilgilendirdi ise
paylaşarak diğer hastalara destek olabilirsiniz

Ayır