Travma terapisi

Travma terapisi

Günlük rutin işleri bozan ve beklenmedik ani bir şekilde gelişen kaygı, dehşet, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar travmatik yaşantılar olarak ortaya çıkar. Psikolojik travma dediğimiz durum kişilerin hayat ve vücut bütünlüğünü, ruhsal dengesini tehdit eden bir durumdur. Duygusal anlamda üstesinden gelmekte zorlandığı yaşantılar, olaylar veya durumlardır. Bir olayın travma etkisi yaratıp yaratmaması, kişinin bu olayı algılayış biçimine ve duygu düşüncelerini ne kadar olumsuz etkilediğine bağlı olmaktadır.

EMDR dediğimiz bilişsel, davranışsal, psikodinamik ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı terapi yaklaşımlarını içeren, içine alan bir terapi yöntemi olmaktadır. EMDR yaşanan olumsuz olayların olumsuz duygularla birlikte kodlanarak beyinde yeniden işleme modeline dayanan bir yaklaşımdır. EMDR terapisi hafızanın algısal alanına, rahatsız edici olaylara ulaşılmasını işlenmesini hızlandırmak, öğrenme sürecini iyileştirmek amacıyla duygusal ve bilişsel olarak odaklanmaktadır. EMDR travmatik anıya erişmekte kolaylık sağlayarak kodlanan olumsuz duygu ve düşüncelerin yerine olumlu duygu düşüncelerin konmasını ve olumlu her tür davranışların edinilmesini amaçlamaktadır.

Hangi Durumlarda EMDR Uygulanır?

EMDR?nin uygulandığı durumlar vardır. Bu durumları özetle sıralamak gerekirse; çocukluk, ergenlik ya da erişkin dönemlerinde yaşanan üzücü travmatik olaylar, doğal afet yaşanmasıyla oluşan travmalar (sel, depremi, yangın), kaza, ayrılık, kayıp, yas durumları, mobbing, öfke kontrolünde güçlük, sınav stresi, stresle baş etme ve performans kaygısı, panik bozukluk, duygu durum sorunları, fobi, sosyal fobi durumları, migren atakları, kronik ağrılar, özgüven ve davranış problemleri, dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu şeklinde sıralanabilir.

En Etkin Yöntem : EMDR

EMDR sistemi normal çalıştığı takdirde ruh sağlığı ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilmektedir. EMDR?ye göre rahatsızlıklar, olumsuz düşünce, duygu, davranış kişilik özelliklerinin altında yatan işlev bozucu, uyum bozucu depolanmış anılardır. Kişinin kendi kendisine yöneltmiş olduğu olumsuz inançları, olumsuz somatik tepkiler, olumsuz duygusal tepkiler, problemin kendisi olmamakla beraber bugünkü dışavurumlarıdır. EMDR yukarıda bahsettiğimiz olumsuz anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapi türüdür. Beynin, vaktinde yapamadığı zamansız işlemi yapmasına olanak tanır. Kilit içerisinde kalmış anı ile diğer anılar arasında bağ kurulması bilginin adaptif bir formatla depolanması mümkün olmaktadır.

EMDR Terapisinde Uygulama

Oldukça kapsamlı bir şekilde uygulanan EMDR terapisi; Danışan geçmişi, hazırlık, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yerleştirme, beden tarama, kapanış, yeniden değerlendirme protokolleri ile uygulanmaktadır. EMDR terapiler içerisinde kısa süreli terapiler arasında yer almaktadır. EMDR tedavisinin ne uzunlukta olacağı danışanın bugünkü yaşam koşulları, sorunun tipi, önceki travmaların sayısı ve etkisine bağlıdır. Her kişinin yaşadığı travmatik durumlar, değer ve deneyimleri doğrultusunda kendisine has bir biçimde işler.

Özel Meltem Hastanesi Psikolojik Danışmanlık bölümü uzman Psikoloğu ile Travma Terapisi başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Güncelleme Tarihi:24/04/2019
Yayınlama Tarihi:19/12/2013
Okunma Sayısı:12092
Soru sor