Sünnet deyip geçmeyin!

Sünnet deyip geçmeyin!

Sünneti Uzmanına Yaptırın

Tedavi amacı ile olmadığı halde tüm cerrahi girişimler içinde en çok uygulananlar arasında sünnet ilk sırayı alır. Sünnetin bilinen tıbbi yararları (penis kanserinin, idrar yolu enfeksiyonlarının daha az görülmesi gibi) yanında cerrahi prensiplere uygun yapılmadığında ortaya çıkan birçok ciddi komplikasyonu da olabilmektedir.

Ne yazık ki ülkemizde sünnetin tıbbi yanı ve gerekli şartların sağlanmasından çok, törensel yanına önem verilmekte, çocuğun geçireceği fiziksel ve psikolojik travma göz ardı edilmekte veya yanlış maniple edilmektedir. Düğün salonları dahil birçok gayrı sıhhi ortamda ve son derece riskli yöntemlerle sünnetler yapılmaktadır. Sünnetin bir ameliyat olduğu unutulmamalı ve bir sağlık kuruluşunda yapılması sağlanmalıdır.

Sünnet konusunda aklımıza gelen soruları hastanemiz doktoru Dr. Ali Kepekçi'ye sorduk.

Soru: Sayın Kepekçi, sünneti kimler yapmalı?

Kepekçi: Sağlıklı bir sünneti işinin ehli doktorun yapması gerekmektedir. Böylece bir çok sünnet hatasının önüne geçmiş olunur. Sünneti ehli olmayanlar yapınca sünnet hatalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Acele ile yapılan hijene dikkat edilmeyen sünnetlerde yan etkiler ve hatalar çoktur.
Cerrahi aletler çok iyi sterilize edildiği için çocuğa hepatit B, hepatit C vb. enfeksiyonların bulaşma olasılığı azalır.
Çocukta kan durmaması gibi bir hastalık varsa (Hemofili) bu hastalıktaki yan etkiler verilecek ilaçlar ile önlenir. Örneğin ben her zaman sünnet öncesinde gerekli tahlilleri (kanama zamanı-pıhtılaşma zamanı) isteyerek bir çok kan hastalığını ekarte ediyorum. Böylece sünnet operasyonu sırasında bir sürpriz karşılaşmamış oluyoruz.

Uzman doktor tarafından yapılmışsa hatalı sünnet olasılığı azalır. Sünnet derisinin gereği kadar alındığı için penisin ileri yaşlarda büyümesi ve gelişimi normal olur. Sünnet ağrı giderici ilaçlar altında yapıldığı için çocuk ağrı duymaz. Sünnet yarası dikildiği için yara iyileşmesi daha çabuk olur.

Soru: Sünnet kaç yaşında yapılmalıdır?

Kepekçi: Klasik görüş sünnetin erken yaşlarda yapılmasıdır.
Sünnetin 30 gün içerisinde yapılmasının faydaları şunlardır:
30 günlük çocukta ağrı duyusu tam gelişmediği için sünnet uyuşturulmadan dahi yapılabilinir.
Pipide damarlanma çok olmadığı için sünnet sırasında kanama pek olmaz.
Çocuklarda yara iyileşmesi çabuk olduğu için sünnet yarası çabuk iyileşir. Bebeklerde çok sık görülen sünnet derisi darlıklarında acil sünnet gerektirecek durum da önlenmiş olur.
Yeni doğanda kişilik gelişmediği için sünnet sonrası psikolojik olumsuz etki de önlenmiş olur

Şu unutulmamalıdır ki;Çocuğun 1-6 yaş arası psiko-sosyal gelişme devreleridir. Bu yaşlarda çocukta pipisini kaybetme korkusu vardır. Anneye de bağlılık son derece kuvvetlidir. Bu yaşta yapılacak bir sünnet psikolojik olumsuz etkilere neden olur. Bu nedenle çocukların bu yaşlarda sünnet edilmemelerini öneriyoruz. Bu nedenlerle sünnetin ya ilk 30 günde veya 7 yaşından sonra yapılması en uygunudur.

Soru: Sünnet Nasıl Yapılmalı?

Kepekçi: Yıllar boyunca sünnet çeşitli şekillerde yapılmıştır. İlk zamanlarda sünnet derisi iki ip ile kıstırılmış ve arada kalan deri kısmı kesilerek uygulanmıştır. Daha sonra ip yerine çeşitli ağaç ve metal kıskaçlar kullanılmıştır. Sünnet günümüzde de çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Ama en çok tercih edilen ve de beklenmeyen etkileri daha az görülen cerrahi yöntemi ben size anlatacağım.

Öncelikle genel hijyenik şartlar hazırlanır. Çocuk mutlaka yatırılarak yapılmalıdır. Genel anestezi ( Narkoz) veya bölgesel uyuşturma (iğne ile) yapıldıktan sonra işleme geçilir. Dikişlerde kendiliğinden eriyen cinsten iplikler kullanılır. Böylece dikiş almaya da gerek yoktur. Bir haftaya kadar dikişler kendiliğinden kopar ve düşer. Çocuk hemen ayağa kalkabilir. 2-3 saat sonra uyuşturucu iğnenin tesiri geçeceğinden ağrı kesici şurup veya fitil verilmelidir.

Soru: Doktor Bey, malumunuz sünnet farklı şekillerde de yapılmakta. Diğer usuller konusundaki genel kanaatler nelerdir?

Kepekçi: Evet, sünnet cerrahi yöntem haricinde farklı stillerle de yapılmakta. Bunları sırayla irdelersek; örneğin koter usulünde deriyi kesmek için neşter yerine koter kullanılır. Koter, elektrik akımının düşük derecelerinde ısıya bağlı olarak cildi kesen bir alettir. Burada kanama olmaz, olsa bile koter ile bu damarlarda yakılır. Her ne kadar kolay ve kansız bir sünnet gibi gözükse de daha sonra ortaya çıkan yan etkiler çok fazladır. En büyük yan etkisi yara iyileştikten sonra nedbe dokusu denilen sünnet derisinin aşırı büyümesi ve bu bölgenin hissiz olmasıdır. Deri yakılırken sinirlerde harap olacağı için çocuğun ileri yaşlarda erken boşalma ve sertleşme problemleri ortaya çıkması muhtemeldir.

Lazerle Sünnet de ise koter yerine kesici olarak lazer kullanılmaktadır. Günümüzde yan etkisi tam olarak bilinmediğinden kullanılması tartışmalıdır.

Soru: Sünnet işlemi sırasında veya sonrasında ne gibi hatalar ortaya çıkabilir?

Kepekçi: Sünneti ehli olmayanlar yapınca sünnet hatalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Acele ile yapılan hijyene dikkat edilmeyen sünnetlerde yan etkiler ve hatalar çoktur.

 • Sünnet derisinin az kesilmesi: Çok sık görülür. Mahsuru yoktur. gerekirse 2 ci bir işlem ile fazlalık kesilir.
 • Penis başının kesilmesi: Dikkatsizlik sonrası oluşur. Tamiri çok güçtür. Tam kesiklerde protezden başka çare yoktur.
 • Penis başı altındaki derinin fazla kesilmesi ile buradaki dış idrar yolununda beraber kesilmesi. Çocuk idrarını penis başı alt yüzünden yapmaya başlar.
 • Kanama : Sık görülür. Tedavide sünnet yarası açılır kanayan damarlar tutulur.
 • Penis kangreni: Sık olmamakla beraber penisin sıkı bağlanması sonucu oluşur.
 • İdrar dış deliği penisin alt kısmında olduğu durumlarda (Hypospadias = Yarım Sünnetli Doğma) sünnet yapmamalıdır. Çünkü bu çocuklara bir ameliyat gerekmektedir. Bu ameliyat ile idrar dış deliği penisin uç kısmına alınır. Söz konusu ameliyat sırasında sünnet derisi kullanılacağı için bu çocuklar sünnet edilmezler. Bunu bilmeyen sünnetçi yanlışlıkla sünnet ederse çocuğun ameliyat başarı şansı kaybedilmiş olur.
 • Temizliğe ve hijyene dikkat edilmediği koşullarda iltihaplanma meydana gelebilir. Uygun olmayan sterilizasyon şartlarında hepatit ( sarılık ) ve birçok mikrobik hastalık bulaşabilir. Bu hastalıklar ölümle dahi sonuçlanabilecek ciddi hastalıklardır. Çok iyi sterilize edilmemiş cerrahi aletlerle yapılacak sünnette çocuğun hepatit B, hepatit C ile hastalık kapma olasılığı % 10 dur. Bu nedenle cerrahi aletlerin çok iyi sterilize edildiği, güvenilir bir kişiye sünnet yaptırılması gerekir.
 • Penis Başı Aşırı duyarlığı: Sünnetten sonra 3 ay kadar sünnet başında aşırı duyarlılık oluşabilirse de bu zaman içerisinde kaybolur.
 • Hatalı sünnetler peniste kalıcı hasarlara ve cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olurlar.

Soru : Bugün sünnet bir dini inanış olduğu gibi; artık batı ülkelerinde tıbbî yararından dolayı da yapılmaktadır. Sünnetin faydaları nelerdir ?
Kepekçi:

 • Sünnet derisi iltihabî hastalıkları sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnet derisi darlığı sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnet derisinin uzun ve dar olması nedeni ile derinin geriye kaçarak penis başını boğması sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnet derisi altında taş teşekkülü sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnet derisi altında idrar toplanması ve sonucta iltihaba dönüşüp böbreklere zarar vermesi durumu sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnet derisinde sık sık yara oluşması sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnetsiz olanlarda penis kanserleri sık görülebilir. Sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnetsiz erkeklerin eşlerinde rahim ağzı kanserlerine daha sık raslanır.
 • Sünnetsizlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar hastalıklar daha sık görülür.
Güncelleme Tarihi:26/04/2019
Yayınlama Tarihi:08/06/2004
Okunma Sayısı:17964
Soru sor