Safra kesesi kanseri belirtileri nelerdir? tedavisi nasıl yapılır?

Safra kesesi kanseri belirtileri nelerdir? tedavisi nasıl yapılır?

Skese duvarından kaynaklı kötü huylu tümörler olan afra kesesi kanserleri, safra kesesi içiçndeki safra kesesi iltihapları, polipler, nitrozamin, obezite gibi durumlar safra kesesi kanserinin başlıca sebepler arasında sayılabilir. Teşhis aşaması safra kesesi taşları olan kişilerde çok daha kolaydır. Farklı nedenlerle belirti veriyorsa ise ileri evreye geçmiş demektir.

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Safra kesesi kanseri çok sinsi bir kanser türü olmakla beraber daha çok 60 yaş ve üstü kişilerde kendisini gösterir. Safra kesesi görevini yerine getirmediği durumlarda da hasta yaşamını sürdürebildiği için çok belirti göstermeyebilir veya belirtileri farklı hastalıkların habercisi olabilir. Safra kesesi kanserlerinin belirtilerini sıralayan Op. Dr. İbrahim Karahan şöyle konuştu, “Safra kanseri belirtiler ile kendisini göstermeye başlar. Bunlar arasında karın ağrısı, sarılık, bulantı, kusma, sindirim problemleri, zayıflama, yemeklere tahammül edememe, beyaz renkte veya koyu renkte dışkılama sayılabilir. Eğer safra kesesi kanseri ilerlemiş ise en önemli belirtileri arasında safra kesesinin bulunduğu yerde, karında büyük bir kitle hissi ve satılık gözlemlenir. Belirtiler genel olarak hastalık başladıktan 3 ila 6 öncesinde kendisini göstermeye başlar. Bir takım hastalarda ise 1 sene boyunca sürecek safra kesesi rahatsızlıkları sonrasında kanser oluşabilir. Sarılık da sadece kendi başına safra kesesi kanserine işaret ediyor olabilir.” dedi.

İstatistiklere göre safra kesesi kanseri %75’li bir oranla kadınlarda görülmektedir. Bu hastaların %80’inde ise safra kesesinde taş olduğu belirlenmiştir. Bu taşlar şayet 3 cm’den büyük ise kanser riski de o kadar yükselir. Sayılan belirtilerden herhangi birisi hissedilirse mutlaka en kısa zamanda bir genel cerrahi uzmanına başvurulmalıdır.

Safra Kesesi Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?

Safra kesesi kanserinde risk faktörlerine de değinen Op. Dr. İbrahim Karahan, “Porselen safra kesesi ve safra kesesi polipleri adı verilen safra kesesi hastalığı mevcuttur. Sağlıksız beslenme, obezite nitrozamin gibi kimyasal maddelerle teması da önemli risk faktörleri arasında sayıyoruz. Ayrıca safya yollarında kendisini tekrarlayan enfeksiyonlar var ise bu da kanser açısından risk faktörlerinden sayılmaktadır. Ortaya çıkan enfeksiyonlar sarılıkla beraber hareket eder. Ağrı ile beraber ateş yüksekliği de görülür. Eğer ataklar şiddetlenirse hasta sağlık kurumuna başvurur. Safra kesesinde taş olan hastaların da tam olarak ispatlanmamış olsa da kontrollerini yaptırmaları ve düzenli takibe alınmaları gerekir.” dedi.

Safra Kesesi Taşı Kansere Neden Olur Mu?

Yapılan çalışmalarda safra kesesi kanseri olan hastaların %90’ın üzerinde safra kesesi taşı varlığı saptanmıştır. Bu durum, her ne kadar kanserin safra kesesi taşından etki ile ortaya çıkabileceği düşüncesini ortaya çıkarmış olsa da safra kesesi taşı kanser yapar söylemi kesin değildir. Yalnızca safra kesesi taşı ile kanserin ilişkisi kuşku götürmektedir. Safra kesesi taşının sebep olduğu hastalıklar arasında kanser en son sıradadır. Safra kesesi taşı kanser öncesinde safra yollarında tıkanma, enfeksiyon, pankreas iltihabı ve sarılığa neden olur.

Safra Kesesi Kanserinde Tanı

Safra kesesi kanserinin erken evrede teşhis edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. İbrahim Karahan “Hastada görülecek belirtilere göre tomografi, ultrason ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır” dedi. Pek çok kanser türünde olduğu gibi safra kesesi kanserinin kesin tanısı ileri görüntüleme tekniklerinin ardından biyopsi ile konulacağını belirtti ve tanı yöntemleri olarak hastanın yaşı, sağlık durumu belirtileri ve önceki test sonuçlarına bakılarak bir değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

Safra Kesesi Kanseri Tanısı İçin Hangi Yöntemlere Başvurulur?

Op. Dr. İbrahim Karahan safra kesesi kanseri tanısı için şu yöntemlere başvurulacağını belirtti;

  1. Kan tahlili: Kandaki bilirubin ve diğer maddelerin anormal seviyelerinin olup olmadığına bakmak gerekiyor.
  2. Bilgisayarlı tomografi: Bu tomografi sayesinde vücudun üç boyutlu görüntüsüne ulaşmak mümkündür. Bu sayede tümörün varlığı ya da herhangi farklı bir durumun söz konusu olup olmadığına bakılacaktır. Bununla beraber tümörün boyutu da yine bu şekilde saptanabilir.
  3. Ultrason çekimi: Vücutta tümörün varlığını ses dalgaları kullanarak saptamak için kullanılır. Bilindiği gibi kanserleri dokuların ses dalgaları normal dokulara göre farklıdır.
  4. Biyopsi uygulama: Biyopsi kesin tanıyı koyabilir. Bunun için ufak bir doku parçasının mikroskop yardımı ile incelenmesi yeterli olacaktır. Minimal invaziv tekniği ile ya da ince, kalın iğne aspirasyonu vasıtası ile yapmak mümkündür. Endoskopi ya da bilgisayarlı tomografiden de destek alınabilir.
  5. Manyetik rezonans görüntüleme: Kanerin safra kesesi dışına yayılıp yayılmadığını ve tümörün mevcut boyutuna MRG ile ulaşılabilir.
  6. Perkütan kolanjiografi: İnce bir iğne deriden safra kesesi alanına sokulmaktadır. Bu röntgen üzerinde net bir görüntü oluşturmak amacıyla yapılır. X ışınlarına bakılır ve safra kesesinde tümörün varlığı anlaşılır.
  7. Laparoskopi: Endeskop karına küçük bir kesi akabinde sokulur. Bu şekilde safra kesesi ve diğer iç organlara bakmak mümkün olur.
  8. Endosonografi (Endoskopik ultrasonografi): Daha geniş bir araştırma yöntemidir ve özel bir endeskop vasıtası ile ağızdan başlanarak bağırsağa kadar ulaşmak mümkündür.
  9. ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi): Endeskop, hastanın yemek borusundan aşağı doğru mide ve ince bağırsak içine yerleştirilir. Bu sayede safra kanalları içinden geçmek mümkün olur. Bu eylem safra yolu kanseri tanısı için sıklıkla kullanılır. Ayrıca safra kesesi kanseri yayılım göstermişse ve safra kesesinde bir engellenme mevzusu var ise de kullanılmaktadır.
  10. PET taraması: PET yani pozitron emisyon tomografisi taraması vücut içinde ve organ ve doku görüntü oluşumunu sağlamaktır. Bu şekilde mevcut bir tümörün vücutta hangi organa ya da organlara yayıldığını belirlenebilir.

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Tüm bu belirti ve tanılardan sonra Op. Dr. İbrahim Karahan safra kesesi kanseri tedavisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Karahan şöyle konuştu, “Safra kesesi kanseri tedavisinde uygulanacak yöntem cerrahidir. Yani cerrahi bir yöntemle çıkarılma esasına dayanır. Büyük çaplı bir ameliyat söz konusu ise karaciğerin bir kısmını almak lüzum görülebilir. Safra kesesi kanseri tanısı maalesef genellikle ileri evrelerde konulur. Bu nedenden dolayı da çoğunlukla ameliyat şansı elde edemeyebiliyorlar. İşte bu aşamada erken teşhis önemlidir. Erken teşhis edilen safra kesesi kanseri tedavisi başarılı bir şekilde sonuç vermektedir. Eğer ameliyat edilemeyecek derecede ileri evre bir hastalık söz konusu ise ağrıyı dindirecek bir takım işlemler yapılır. Radyolojik girişim, endoskopik işlemler veya ağrı tedavisi. Son dönemde sıcak kemoterapi ya da gelişim aşamasında olan akıllı ilaçların da tümörün ilerlemesini etkilediği bilinmektedir.” dedi.

Güncelleme Tarihi:18/07/2019
Yayınlama Tarihi:19/04/2018
Okunma Sayısı:521
Soru sor