Anasayfa»Haber»Endoskopi Unitemizde Sgk Sskbag Kuremekli Sandigi Ve Devlet Memurlari Ile Anlasmaliyiz

ENDOSKOPİ ÜNİTEMİZDE SGK (SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI) VE DEVLET MEMURLARI İLE ANLAŞMALIYIZ - Özel Meltem Hastanesi

ENDOSKOPİ ÜNİTEMİZDE SGK (SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI) VE DEVLET MEMURLARI İLE ANLAŞMALIYIZ


ENDOSKOPİ NEDİR?

Hastanemiz de hizmet vermete olduğumuz endoskopi ünitesinde sindirim sistemi hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için çalışmaktayız. Sindirim sisteminin ülser ve benzeri iyi huylu hastalıkları ile sindirim sistemi kanserlerinin ayırıcı teşhisinde, endoskopi en değerli metod olmaktadır. Hastanemiz cerrahi ünitesinde tanısal ve tedavi amaçlı üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmaktadır
Endoskopi ünitesinde verilen tanı ve tedavi hizmetleri şunlardır;

1. Üst GİS endoskopisi (panendoskopi) + (Gastroskopi)
Ağız boşluğu, yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağını görüntüler
2. Alt GİS endoskopi
3.Rektoskopi: kalın barsağın son 30cminin muayenesi
4.Flexible sigmoidoskopi :sol kolonoskopi: kalın barsağın son 60-70cminin muayenesi
5.Kolonoskopi: kalın barsağın tamamının muayenesi

GASTROSKOPİ: Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı hastalıklarının tanısında güvenilir bir yöntemdir. Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boru ile ağızdan girilerek inceleme yapılır. Midenin boş olması gerektiğinden, hastaların işlemden önceki 6-8 saatlik dönemde aç olmaları gereklidir.
Gastroskopi yardımıyla tanı konulabilen sindirim sistemi hastalıklarından bazıları şunlardır;
Reflü hastalığı,Gastrit ve Duodenit( Mide ve on iki parmak barsağının yangısıdır. Ekşime, yanma, ağrı ve kramp gibi belirtilerle kendini gösterir.) Ülser, Kanser ( Yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağı kanserlerinin tanısı için en güvenilir yöntem gastroskopidir.)

KOLONOSKOPİ:
Ucunda kamera olan ince bükülebilir bir boru ile makattan girilerek kalın barsağın ve ince barsakların kalınbarsağa yakın son kısımlarının görüntülenmesi işlemidir Üst GİS endoskopisi muayenesine gelen hastaların 5 saat müddetle aç olmaları, hiçbirşey yiyip içmemiş olmaları gerekmektedir
Okunma Sayısı : 7673

Bölüm Doktorları: Uzm. Dr. Sinem Evsine, Uzm. Dr. ÇETİN YÜCESOY
Ayır

Bu makale sizi bilgilendirdi ise
paylaşarak diğer hastalara destek olabilirsiniz

Ayır