Çağımızın hastalığı : obsesif-kompulsif bozukluk

Çağımızın hastalığı : obsesif-kompulsif bozukluk
Pek çok insan zaman zaman çeşitli konularda endişe, evham ve takıntılara kapılmaktadır. Fakat gün içerisinde ortaya çıkan bu gibi durumlarda çoğu kez kişi baş edebilmekte ve sorunların yaşamına müdahale edecek kadar ilerlemesine imkan vermeden çözmektedir. Ancak eğer bu takıntılı düşünceler, duygular, evhamlar günlük yaşamı kronik halde etkiliyor ve aktiviteleri kısıtlayacak hale geliyor ise bu durumda ortada obsesif-kompulsif bozukluk var demektir.
obsesif

OKB, obsesyon denilen takıntılı düşünce, dürtü ve fikirler ile kompulsiyon denilen yineleyici davranışlar zihinsel eylemlerden oluşan ruhsal bir hastalık olmaktadır. Obsesyon ise kişinin zihnine girmesine engel olamadığı zihninden uzaklaştıramadığı fikir, düşünce, dürtülerdir. Kişinin isteği dışında kişinin kafasına yerleşirler ve mantık dışı bulunurlar. Yoğun bir şekilde sıkıntı ve huzurlusluk yani anskiyeteye sebep olurlar. Kompulsiyon ise obsesyonların sebep olduğu yoğun huzursuzluk ve sıkıntıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak üzere yapılan zihinsel eylemlerdir. OKB'nin her 100 kişiden 2-3?ünde olduğu belirlenmiştir. OKB genellikle ergenlik dönemi ve 20-30'lu yaşlarda başlamasına karşın okul öncesi çağdaki çocuklar dahil herhangi bir yaşta da görülebilmektedir. OKB Belirtileri Nelerdir?Obsesyon ve kompulsiyonlar kültürden kültüre, toplumdan topluma göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonu olan bir kişi temizlik konusunda takıntılıdır. En sık görülen obsesyonlardan birisi olan kuşku ve kontrol obsesyonu kapı kilidi, elektrikli aletlerin fişi gibi nesnelere takılmış durumdadırlar. Sürekli acaba kapalı mı, kilitli mi diye düşünürler. Yine cinsel içerikli obsesyonlara sıklıkla rastlanmaktadır. Dini içerikli obsesyonlar, simetrik obsesyonlar, dokunma kompulsiyonları, sayma kompulsiyonları, biriktirme ve saklama kompulsiyonları, uğurlu uğursuz say ve renk takıntıları görülebilecek obsesyon ve kompulsiyonlardandır.
obsesif

Tedavisi Önemlidir
Obsesif hastalar eğer tedavi olmazlar ise hayatları çekilmez bir hal alır. Obsesif hastalar kaygı verici düşünceler ve bu düşüncelerden kaçmaya çalışarak kurtulmak isterler. Kişi kaçmaya çalıştıkça bu düşünceler daha da saracaktır. Davranış tedavilerinde amaç hastayı kaygı veren ve kaygı meydana getirdiği için kaçma ve kaçınma davranışlarına neden olan düşünceye karşı karşıya getirerek bu karşılaştırmanın oluşturduğu kaygıyı azaltmak için devreye giren tekrarlayıcı davranışları ortadan kaldırmaktır. Özel Meltem Hastanesi Psikolojik Danışmanlık bölümü Uzman Psikoloğu hastaların karşı karşıa geldiği obsesyon ve kompulsiyonları teşhis ederek en uygun tedavi yöntemleri ile hastaları sağlıklarına kavuşturmaktadır.
Güncelleme Tarihi:23/02/2019
Yayınlama Tarihi:25/12/2013
Okunma Sayısı:11094
Soru sor