Baş ağrısı ve migren

Baş ağrısı ve migren
Baş ağrıları toplumda en sık görülen rahatsızlıklardan birisidir. Baş ağrısı olanların oranı neredeyse %90`lardadır. Baş ağrılarının 14 ana grupta değerlendirildiğini belirten Uluslar arası Baş Ağrısı Derneği, bu 14 ana grubunda yüzlerce alt grubu olduğunu belirtmiştir. Tamamen doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkan, başka herhangi bir hastalıkla ilgisi olmayan baş ağrılarına birincil baş ağrıları denmektedir. Bunlar gerilim tipi, migren ve küme baş ağrıları olmaktadır. İkincil baş ağrıları dediğimiz türde %10 civarında görülen nedeni belirli bir hastalığa bağlı olarak beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri, sinir sistemi hastalıkları, sinüzit, göz hastalıkları, menenjit gibi hastalıklarla beraber kendisini gösteren baş ağrılarıdır.
migren tedavisi

Migrenin Özellikleri
Migren kendisini bazı belirtiler dahilinde göstermektedir. Bunlar genelde başın tek taraflı ağrımas, zonklayıcı şiddetli ve tekrar eden ağrılar, ataklar halinde krizler, bulantı ve kusma, ağrı başlangıcında bir takım görme bozuklukları, 72 saate kadar varan şiddetli ağrılar, ışık ve sesten rahatsız olma, baş hareketleri ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak artan ağrılar şeklindedir. Migren genel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Migren tiplerine auralı ve aurasız şeklinde sıralayabiliriz. Auralı demek, ön belirtili migrende rastlanan şikayetler demektir. Bu belirtilerin çoğu görme ile ilgili olmaktadır. Migrenin Nedenleri

Migrende genetik faktörler
, çevresel faktörler beyinde bir aktivasyon meydana getirirler. Bu aktivasyon beyin damarlarında genişlemeye neden olurlar. Bu şekilde kimyasal maddeler açığa çıkmaktadır. Bunlar sinirleri uyarırlar ve ağrıya neden olurlar. Yakın akrabalarında migren olanların migrene yatkınlığının daha fazla olduğu görülmüştür. Migrenin %10-15`inde hastalık çocukluk çağında başlamaktadır. Migrenin çocukluk çağında görülme oranı ortalama %3-5 kadar olmaktadır. Ergenlikten sonra bu rakam %10`ların üstüne çıkabilmektedir. Uyuma güçlüğü, uyku düzensizlikleri, nedensiz kusmalar, araba tutulması olan çocuklarda ileriki zamanlarda migren ortaya çıkma olasılığı çok daha fazladır.
migren belirtileri

Migrende Tedavi YöntemleriTedavide amaç tetik faktörleri azaltmak, sinir sistemindeki hassasiyet ve ağrı esnasında kendisini gösteren damar çevresindeki durumu baskılamaktır.Burada tedavi koruyucu ve atak tedavisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şayet hastanın ağrıları ayda bir iki kez görülmekteyse sadece atak esnasında tedavi önerilmektedir. Ağrı tedavisinde basit ağrı kesiciler, ergotaminli ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar kullanılabilmektedir. Atak esnasında bulantı ve kusma için de anti-emetik tarzı ilaçlar verilmektedir. Bir ay içerisinde atak sayısında ciddi bir artış gözlemleniyorsa o zaman yalnızca atak esnasında değil migreni önlemeye yönelik ilaçlar kullanılmalıdır. Migren tedavisinde kullanılacak ilaçlar kesinlikle uzman bir doktorun denetiminde alınmalıdır. Bazı ilaçların migreni tetiklediği ve durumu daha zora soktuğu unutulmamalıdır. Bu nedenle alınacak ilaçlar doktor onayı ve rehberliğinde olmalıdır. Özel Meltem Hastanesi Nöroloji bölümü uzman doktorları yapacakları testler ile baş ağrısının nedenlerini bulmakta ve ona göre uygun tedavi yöntemlerini başarıyla uygulamaktadırlar.
Bölüm Doktorları: Uzm. Dr. İrem Yitmen
Güncelleme Tarihi:15/12/2018
Yayınlama Tarihi:17/12/2013
Okunma Sayısı:13343
Soru sor