Alzheimer belirtilerine dikkat

Alzheimer belirtilerine dikkat

Alzheimer hastalığı ilerleyen yaş ile beraber zihinsel yetilerin azalması veya ortadan kalkması durumudur. Alzheimer gündelik yaşamı olumsuz etkileyen bir durumdur. Alzheimer?ın ortaya çıkmasıyla beraber gündelik yaşamda da güçlükler kendisini gösterir. Hastalık özellikle 60 yaş sonrası kendisini daha sık gösterir. Yapılan çalışmalar beyindeki özgül bazı sinir hücrelerinin zarar gördüğünü ve beynin büzüşmeye başladığını göstermiştir. Beynin hangi kısmı tutulmuşsa o kısma ait işlevsellik durumu yavaşlamaya başlar. Soyut düşüncelerde, yönelim ve yoğunlaşmada bozukluklar vardır. Kişilik değişiklikleri kendisini gösterir. Giyinme, yıkanma gibi gündelik işleri yerine getirmede problem ortaya çıkar.

Alzheimer hastalığında bilinen üç evre mevcuttur. Fakat bu evrelerdeki belirtiler her hasta için farklılık gösterebilir. Hastalık tanısı konduktan sonra genel olarak yaşam süresi 7-10 yıl arasında değişmektedir.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri

Apati ve atıllık dediğimiz hiçbir şey yapamama, isteksizlik gibi belirtiler görülebilir. İlerleyen süreç beraberinde saldırganlık amaçsız gibi gezinme sorunlar ortaya çıkabilir. Başka bir belirti de depresyondur. Alzheimer hastalığında depresyon yaygın olarak görülür. Ortalama %45?lik bir dilimde depresyon görülür. Ajitasyon denilen durum ise bir başka belirtidir. Bağırma, kavgacılık, saldırganlık hiperaktivite gibi bir takım davranış bozukluklarukları olabilir.

alzheimer tedavisi

Alzheimer Hastalığında Tedavi Süreci

Alzheimer hastalığının tedavisinde etkileri azaltmak adına yöntemler uygulanır. Yani tam bir tedavisi olmadığı gibi belirtileri ve durumları ortadan kaldırmak amaçlanır. Yönelim, bellek, konsantrasyon gibi veya amaçsız gezinme, saldırganlık tutumlarının azaltılması hedeflenir. Alzheimer hastalığı genelde ilerleyici ve geri dönüşü olmayan bir durumdur. Ancak belirtiler geciktirilebilmektedir. Hatta ortadan bile kaldırılabilir. Alzheimer hastalığına karşı farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Farmakolojik tedavide ilaç yardımı ile belirtilerin ortadan kaldırılması hedeflenir. Bunun yanında depresyon tedavisi uygulanır. Farmakolojik olmayan tedavilerde ise psikososyal stratejiler Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmede etkili olabilmektedir. Hastalara geçmişlerini hatırlatmak amaçlı psikoterapi davranışsal durumları düzeltebilmektedir. Özel Meltem Hastanesi Nöroloji bölümü uzman doktorları Alzheimer durumuna karşı insanlara gerekli tedavi yöntemlerini uygulamaktadırlar.

Güncelleme Tarihi:27/05/2019
Yayınlama Tarihi:01/02/2014
Okunma Sayısı:8583
Soru sor