Allerji mevsimi geldi. allerji testlerini hastanemizde yaptirabilirsiniz


Allerji Nedir?
Allerji; bir kişide, başkalarına karşı genellikle hiçbir hassasiyete yol açmayacak bir maddenin yarattığı aşırı bir duyarlık durumudur.Alerji semptomları, vücudun bağışıklık sisteminin yabancı bir maddeye (antijen) yanıt vermesiyle başlar. Bunu da allerjenin giriş yerine antikor göndererek yapar. Allerjen ve antikor arasındaki savaş kana çeşitli kimyasal maddelerin salınımına neden olur. Kimyasal maddeler de, alerjik hastalık belirtilerine yol açar.Havada taşınabilecek kadar küçük ve hafif olan hayvan ve bitki proteinleri göz, burun ve boğazdaki zarlar üzerinde birikir. Polenler, mantar sporları, hayvan tüyleri ve ev tozları bu parçacıkların en sık rastlanılanlarındandır. İlkbaharın erken dönemlerinde alerjik rinite sıklıkla polenler veya çevrede yaygın olarak bulunan ağaçlar neden olur. İlkbaharın geç dönemlerinde ise polenler çayırlardan kaynaklanır. Renkli süs bitkileri nadiren alerjiye neden olurlar, çünkü polenleri havayla taşınamayacak kadar ağırdır.
Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Mevsimsel hava değişiklikleri ve mevsimsel allerjinin yolaçtığı bir diğer sağlık sorunuda Astımdır.Astım solunum yollarının süregen bir iltihabı sonucu aşırı derecede duyarlı olması ve bunun sonucunda da bazı etkenlerle zaman zaman daralmasıdır. Hastalarda zaman zaman hırıltı, nefes darlığı ve öksürürk olur. Bazı durumlar astım belirtilerinin çok artmasına sebep olur. Bunlar:mikrobik hastalıklar, soğuk hava, kirli hava, sigara dumanı, allerji yapıcı maddeler(allerjenler), egzersiz ve psikolojik bozukluklardır.Astım sıklıkla bir allerjiye bağlı olmakla beraber (%60-80) allerji olmadan da astım olabilir. Astımın kesin sebebi belli değildir. Genel kabul gören görüşe göre, doğuştan soluk boruları duyarlı bireylerde çevresel koşulların etkisi ile astım oluşmaktadır. Astımın tanısında muayene bulgularının yanısıra, kanda IgE\' nin ve eozinofil adı verilen akyuvarın sayısının yüksek bulunması, solunum testlerinde soluk borusunda daralma olduğunun gösterilmesi ve deri testleri ile hastaların neye karşı allerjisi olduğunun gösterilmesinin çok büyük bir rolü vardır.
Alerjik belirtilerin kontrolü, birden fazla tedavi yönteminin birlikte uygulanmasıyla sağlanır. Allerjenle karşılaşmanın önlenmesi, ilaç tedavisi ve aşı tedavisi bu yöntemler arasında sayılabilir.
Öncelikle yapılması gereken alerjik yakınmalara neden olan allerjenden uzaklaşmaktır.Örneğin polen mevsiminde önce evdeki kapı ve pencereler kapalı tutularak basit bir tedbir alınabilir.

İLAÇ TEDAVİSİ: Allerjik rinit tedavisinde en çok uygulanan bir diğer seçenek ilaç tedavisidir. Ancak unutulmaması gereken ilaçların kullanıldığı sürece şikayetler üzerinde etkili olacağıdır. İlaç tedavisi kesildiğinde, alerji belirtileri kısa sürede tekrarlar. Allerjik riniti olanlar alerji mevsimi başlamadan en az 2 hafta önce ilaç kullanmaya başlamalıdırlar.

Allerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar yan etkileri nedeniyel kullanım güçlüğü yaratabileceğinden, bu konuda uzman bir doktora danışılarak kullanılması uygundur. Günümüzde en sık kullanılan ilaçlar antihistaminikler ve steroid spreylerdir.

AŞI TEDAVİSİ: Aşı tedavisi, sebebe yönelik bir tedavi yöntemidir. Ancak aşı tedavisi öncesinde alerji testleri yapılıp, kişinin yakınmalarına neden olan allerjen ya da allerjenler ile tedaviye başlanılması doğru olur. Bu tedavi yöntemiyle alerjik belirtilere yol açan maddeler giderek artan dozlarda uygulanarak, kişinin söz konusu allerjene karşı bağışıklığının sağlanması amaçlanır. Aşı tedavisi ile enjeksiyonlar önce haftada bir, sonra da idame dozuna ulaşıldıktan sonra ayda bir yapılır.

Aşı tedavisi alerji yakınmaları üzerinde uzun süre etkili olan, hatta sona erdirildikten sonra bile etkinliğini devam ettiren bir tedavi yöntemidir. Yapılan araştırmalarda aşı tedavisinin yeni allerjilerin gelişmesini önleyebileceği, çocuklarda astım gelişme riskini azaltabileceği gösterilmiştir. Ancak aşı tedavisi yan etki riskleri nedeniyle bu konuda deneyimli kişiler tarafından ve donanımlı merkezlerde yapılmalıdır. Son yıllarda aşı tedavisi ağızdan verilen damlalar yoluyla da uygulanmakta. Ancak hangi yöntemin uygulanacağına dair kararı hasta ve doktorun birlikte vermesi daha doğru olur.

Kulak-Burun-Boğaz uzmanınız tarafından yapılacak dikkatli bir muayane sonucunda doktorunuz şikayetlerinize herhangi bir enfeksiyonun veya yapısal bir bozukluğun yol açıp açmadığına ve bunlara yönelik uygun tedaviye karar verir. Alerjenlerle temasın kesilmeye çalışılmasına ve ilaç tedavisine rağmen şikayetlerin iki yılı aşkın bir zamandır devam etmesi durumunda aşı uygulanır. Altta yatan ya da sonradan gelişen aşırı büyümüş burun etlerine ya da poliplerine yönelik olarak da cerrahi müdahale yapılır.
Güncelleme Tarihi:19/06/2019
Yayınlama Tarihi:30/04/2007
Okunma Sayısı:11352
Soru sor