Aile ve çift terapisi ile başarılı sonuçlar

Aile ve çift terapisi ile başarılı sonuçlar
Aile terapisi dediğimiz durum aile gruplarının tedavisini oluşturmaktadır. Çift terapisi ise yine aynı şekilde aile ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı psikoterapinin bir dalı olmaktadır. Aile ya da çiftlerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, duygusal doyumları, ruh sağlıkları açısından oldukça önemlidir. Eş, çocuk gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde bu rol daha da ön plana çıkmaktadır. Bu yakın ilişkilerden birisi de evliliktir. Evlilikte eşler arası çatışmalar, zor ve sıkıntılı dönemler olabilmektedir. Aile ve çift terapisinde hedef aile ve çiftler arasındaki yaşanan zorlu, sıkıntılı süreçlerin ele alınarak bu çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile bireylerinin sağlıklı bir şekilde değişim ve gelişiminin sağlanmasıdır. Bu seanslar ile hem aile içi ilişkiler düzenlenmekte hem de diğer insanlar ile olan diyalogların düzeltilmesi sağlanmaktadır. Günümüzde aile ve çift terapisine ilgi git gide artmaktadır. Bireyler sıkıntılı ve zor dönemlerinden kurtulabilmek adına tüm sistemde meydana gelecek bir değişime ihtiyaç duyarlar. Terapistler aile üyelerinin birbirine yardım edebilmeleri için yollar bulmasına rehberlik ederler. Ailedeki her bir bireyin sıkıntısı aile sistemi içerisinde değerlendirilmektedir.
aile ve çift terapisi

Aile ve çiftler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar uzun vadelidir. Terapiye katılına bireyler aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Aile bireylerinin birbiriyle kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Ailedeki bireylerin problemlerle baş edebilme becerilerinin kazanılmasıyla beraber sadece o andaki durumlara çözüm üretilmesi değil bundan sonrasında da yaşanabilecek zor durumlarla baş edilebilmesi olanaklı hale getirilmektedir. Aile ve Çift Terapileri Kimler İçin Uygundur?Aile ve çiftlerde yaşanan problemlere karşı hemen herkes bu terapiden yararlanabilmektedir. Aile ve çift terapisinin alanı çok geniştir. Tüm psikolojik-psikiyatrik bozukluklarda diğer yöntemlerle birlikte kullanılmaktadır. Aile ve çift terapisinin alanları şunları kapsamaktadır; evlilik problemleri, çift ilişkileri, çocuk ruh sağlığı, çift ilişkileri, yeme bozuklukları, çocuk ve ergenlerde davranışsal bozukluklar, alkol ve madde kullanımı, kayıp ve travmalar, kronik fiziksel rahatsızlıklar, ailedeki sosyal değişimler, duygusal istismar ve şiddet, ebeveynlik becerileri, anksiyete ve depresyon, psikoseksüel zorluklar, üvey birey bulunan ailelere destek, kendine zarar vericei davranışlar, üvey ebeveyn çocuk-ilişkileri, kendine zarar verici davranış, göç eden ailelere destek, travma sonrası çocuklara, genç ve erişkinlere destek, iş stresi ve ekonomik problemler olarak sıralanabilir. Aile ve Çift Terapisinde Uygulama
Aile çift terapilerinde farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bazı durumlarda tüm aile bireyleri aynı seansta bir araya toplanırken bazı durumlarda aile üyeleri tek veya çift halinde alınabilmektedir. Aile ve çift terapisinin seans uzunluğu duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Özel Meltem Hastanesi Psikolojik Danışmanlık bölümü Psikoloğu Nilüfer Şişman aile ve çift terapisinde en uygun yöntemleri uygulayarak aile içi sorunların aşılmasına yardımcı olmaktadır.
Güncelleme Tarihi:24/04/2019
Yayınlama Tarihi:19/12/2013
Okunma Sayısı:11791
Soru sor